Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Voľné pracovné miesto - pedagogický asistent/asistentka Vytlačiť
 

Materská škola, Hollého 3, 920 01 Hlohovec, tel. č. /fax 033 / 730 10 81

e-mail: mshlohovec1@mail.t-com.sk

webové sídlo: www.msholleho.webnode.sk

-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Materská škola Hollého 3 , 920 01 Hlohovec

Kategória voľného pracovného miesta: pedagogický asistent/asistentka

Podkategória: asistent/asistentka učiteľa

Kvalifikačné predpoklady:  podľa zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Platové zaradenie: Funkčný  plat  je stanovený zákonom  č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Nástup: od 01.10.2018

Pracovný pomer na dobu: určitú do 31.08.2019

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • doklady o ukončenom vzdelaní,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov
  • v prípade úspešnosti vo VK/VP Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do  14. 09. 2018 do 12,00 hod na adresu:

Materská škola Hollého 3, 920 01 Hlohovec

Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania - neotvárať“.

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti do Materskej školy Hollého 3, Hlohovec. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do výberového konania zaradené.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na výberové konanie.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 18.09.2018 v čase od 8.00 hod v budove školy v priestoroch riaditeľne a vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvaní.

V Hlohovci dňa 28.08.2018                            
PhDr. Lívia Klostermannová riaditeľka MŠ


 
 

dnes je: 20.4.2019

meniny má: Marcel

webygroup

English version

33071635

Úvodná stránka