Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Program MsR Vytlačiť
 

 

V zmysle § 13 a § 14 Zákona o obecnom zriadení a čl. 2 ods. 1 Rokovacieho poriadku MsR sa uskutoční zasadnutie Mestskej rady mesta Hlohovec

 

dňa 17. septembra 2018, t. j.  v pondelok o 9.00 h

v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Hlohovci

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu rokovania
 3. Úprava zmluvných vzťahov týkajúcich sa výstavby „Mestskej plavárne a wellness“
 4. Majetkovoprávne záležitosti
 5. Správa o plnení povinností a rozsahu služieb na verejnom osvetlení v meste Hlohovec za obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017
 6. Správa o plnení povinností a rozsahu služieb na verejnom osvetlení v meste Hlohovec za obdobie od 1.1.2018 do 31.08.2018
 7. Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Hlohovec k 30.6.2018
 8. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Hlohovec na r. 2018
 9. Pravidlá IdeaSiTy – participatívny rozpočet mesta Hlohovec
 10. Aktualizácia Politiky reklamných stavieb a zariadení mesta Hlohovec 
 11. Obchodná verejná súťaž na prenájom nehnuteľného majetku mesta – časti stĺpov verejného osvetlenia
 12. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 232/2018, ktorým sa mení VZN mesta Hlohovec č. 207/2018 o umiestňovaní plagátov na verejných priestranstvách v meste Hlohovec
 13. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 233/2018, ktorým sa zrušuje VZN mesta Hlohovec č. 76/2005 o ochrane parku Zámocká záhrada v platnom znení a VZN mesta Hlohovec č. 113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec v platnom znení
 14. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 227/2018 Trhový poriadok – Trhové miesto v m. č. Šulekovo
 15. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 228/2018 Trhový poriadok – Zámok
 16. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 229/2018 Trhový poriadok – Šulekovské hody
 17. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 231/2018 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hlohovec
 18. Petícia „Za dodržiavanie nočného kľudu a zmena otváracích hodín pohostinstva Dublin Hlohovec“ 
 19. Návrh na pridelenie 1-izbového bytu na Pribinovej ulici v Hlohovci a návrh na pridelenie 2-izbového bytu na Pribinovej ulici v Hlohovci
 20. Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcu zriaďovateľa do Mestskej školskej rady
 21. Správa o činnosti mestskej polície Hlohovec za prvý polrok 2018
 22. Správa o vykonaných kontrolách
 23. Rôzne
 24. Záver

 
 

dnes je: 16.11.2018

meniny má: Agnesa

Dnes má službu:

Lekáreň Viktória
Nám. sv. Michala 5,
920 01 Hlohovec

033/7301868

ďalšie dni

Piatok 16.11.
Lekáreň Viktória
Nám. sv. Michala 5,
920 01 Hlohovec
033/7301868
Sobota 17.11.
Lekáreň U sv. Michala
Hlohova 13,
920 01 Hlohovec
033/7302502
Nedeľa 18.11.
Lekáreň Pri stanici
Železničná 4,
920 01 Hlohovec
033/7301859
Pondelok 19.11.
Lekáreň Actis
Námestie sv. Michala 16,
920 01 Hlohovec
033/7301370
Utorok 20.11.
Lekáreň BENU
Nitrianska 96,
920 01 Hlohovec
Streda 21.11.
Lekáreň Dr. Max
Nábrežie A. Hlinku 27,
920 01 Hlohovec
033/7425752, 0901 961 138
Štvrtok 22.11.
Fraštacká lekáreň
SNP 10,
920 01 Hlohovec
033/7320014
Piatok 23.11.
Lekáreň Pod Terasou
Hollého 1,
920 01 Hlohovec
033/3000043
webygroup

English version

30843796

Úvodná stránka