Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky základnej školy s materskou školou, A. Felcána 4, 920 01 HlohovecVytlačiť
 

Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec, v zastúpení Ing. Miroslavom Kollárom, primátorom mesta, podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

v ý b e r o v é   k o n a n i e
na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky
Základnej školy s materskou školou, A. Felcána 4, 920 01 Hlohovec


(s právnou subjektivitou)

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte poštou, alebo doručte osobne do podateľne Mestského úradu v Hlohovci, v obálke s označením „Výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ, A. Felcána 4, 920 01 Hlohovec“, s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“ do 11. 10. 2018 do 12.00 h na adresu:

Mesto Hlohovec
Mestský úrad
M. R. Štefánika 1
920 01 Hlohovec

Rozhodujúci je dátum doručenia na MsÚ v Hlohovci.

Bližšie informácie poskytneme na telefónom čísle 033/736 82 24, RNDr. Denisa Bartošová, prednostka MsÚ, alebo na čísle 033/736 82 53, Odbor školstva MsÚ Hlohovec, Mgr. Iveta Moravcová, vedúca odboru školstva.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.


Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta

 

Bližšie informácie v prílohe.


 
 

dnes je: 20.4.2019

meniny má: Marcel

webygroup

English version

33072017

Úvodná stránka