Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Oznam o konaní MsZ Vytlačiť
 

V zmysle § 12 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov sa uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec

 

dňa 06. decembra 2018, t. j. vo štvrtok o 14.00 h

v Hoteli Jeleň na Nám. sv. Michala  v Hlohovci

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu rokovania, voľba komisií
 3. Majetkovoprávne záležitosti
 4. Informácia o výsledku kontroly efektívnosti a účinnosti triedeného zberu komunálneho odpadu vykonanou NKÚ SR
 5. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 234/2018, ktorým sa určujú podrobnosti financovania ZUŠ, MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec
 6. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 235/2018 o nakladaní s nájomnými bytmi na Pribinovej ulici v Hlohovci
 7. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 236/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 8. Návrh na úpravu rozpočtu MKC, p. o., na rok 2018
 9. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Hlohovec na r. 2018
 10. Návrh rozpočtu MKC, p. o., na rok 2019 s výhľadom na r. 2020 - 2021
 11. Návrh Programového rozpočtu mesta Hlohovec na r. 2019 - 2021
 12. Návrh na pridelenie dvoch 1-izbových bytov na Pribinovej ulici v Hlohovci
 13. Predloženie projektu „Cyklistické komunikácie v meste Hlohovec a m. č. Šulekovo – II. etapa“ v rámci výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu č. IROP-PO1-SC122-2016-15
 14. Správy o vykonaných kontrolách
 15. Interpelácie
 16. Záver

O 17.00 h bude rokovanie MsZ prerušené pre možnosť vystúpenia občanov.

Touto cestou pozývame občanov na zasadnutie MsZ.

Priamy prenos z rokovania MsZ je možné sledovať na www.zastupitelstvo.sk.


 
 

dnes je: 25.4.2019

meniny má: Marek

webygroup

English version

33120987

Úvodná stránka