Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Voľné pracovné miesto - asistent/asistentka učiteľaVytlačiť
 

Materská škola, Nábrežie A. Hlinku 23, 920 01 Hlohovec
tel. č. /fax 033/742 40 38,e-mail: msnabrezie23@gmail.com
webové sídlo: www.msnabrezie.sk

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Materská škola, Nábrežie A. Hlinku 23 , 920 01 Hlohovec

Kategória voľného pracovného miesta: pedagogický asistent/asistentka

Podkategória: asistent/asistentka učiteľa

Kvalifikačné predpoklady: podľa zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Platové zaradenie: Funkčný plat je stanovený zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Nástup: od 14. 01. 2019 Pracovný úväzok : 50 % Pracovný pomer na dobu: určitú do 31. 08. 2019

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • doklady o ukončenom vzdelaní,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov
  • v prípade úspešnosti vo VK/VP Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 10. 01. 2019 do 12.00 h na adresu:

Materská škola, Nábrežie A. Hlinku 23, 920 01 Hlohovec

Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania - neotvárať“.

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti do Materskej školy Nábrežie 23, Hlohovec. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do výberového konania zaradené.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na výberové konanie.
Výberové konanie sa uskutoční dňa 11.01.2019 v čase od 8.00 hod v budove školy v priestoroch kancelárie riaditeľky a vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvaní.

Hlohovec dňa 02. 01. 2019


PaedDr.Miroslava Vaverková
riaditeľka MŠ


 
 

dnes je: 15.6.2019

meniny má: Vít

webygroup

English version

33614735

Úvodná stránka