Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

VÝZVA PRIMÁTORA MESTA HLOHOVEC VEREJNOSTI - voľba členom komisiíVytlačiť
 

Doplňujúca voľba členov komisií z radov odbornej verejnosti

Primátor mesta Hlohovec v zmysle § 2 ods. 4 Štatútu komisií Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec vyzýva záujemcov, ktorí majú ambíciu spolupodieľať sa na chode a činnosti samosprávy mesta Hlohovec, aby sa prihlásili za člena komisie mestského zastupiteľstva (komisie).

Mestským zastupiteľstvom 07. marca 2019 nebol zvolený potrebný počet členov z radov odbornej verejnosti do Komisie vzdelávania a kultúry a do Komisie športu. Do uvedených komisií budú na zasadnutí MsZ opäť volení zástupcovia z radov odbornej verejnosti.

Podmienkou pre uchádzača o členstvo je preukázateľná odbornosť a doterajšia prax v príslušnej oblasti, ktorá zodpovedá činnosti komisie. Uchádzač nemusí mať trvalý pobyt v meste Hlohovec. Voľba kandidátov sa uskutoční na zasadnutí mestského zastupiteľstva 2. mája 2019. Uchádzači sa budú na tomto zasadnutí osobne prezentovať poslancom, vedeniu mesta aj verejnosti. Potom sa bude hlasovať v abecednom poradí o každom uchádzačovi, ktorý splnil požiadavku príslušnej odbornosti. Za členov komisie budú zvolení uchádzači s najvyšším počtom hlasov poslancov nasledovne:

  • 2 uchádzači za členov v Komisii vzdelávania a kultúry
  • 1 uchádzač za člena v Komisii športu

Komisie sú stále alebo dočasné poradné, iniciatívne orgány mestského zastupiteľstva. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc. Noví členovia budú za každú účasť na zasadnutí predmetnej komisie odmeňovaní rovnako ako súčasní členovia, podľa platných Zásad odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva v Hlohovci.

Záujemcovia, ktorí sa rozhodnú reagovať na túto výzvu primátora mesta Hlohovec verejnosti, môžu adresovať svoju žiadosť, životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov elektronicky, poštou alebo do podateľne Klientskeho centra Mestského úradu Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec do 15. apríla 2019.

V prípade opakovaného záujmu uchádzača o členstvo v komisii postačuje, aby žiadateľ kontaktoval tajomníčku príslušnej komisie a svoj záujem písomne alebo elektronicky potvrdil rovnako do vyššie uvedeného termínu. Opätovné zasielanie súhlasu so spracovaním osobných údajov nie je potrebné.

KONTAKTY:
Komisia vzdelávania a kultúry:
Tajomníčka: Mgr. Iveta Moravcová – iveta.moravcova@hlohovec.sk

Komisia športu:
Tajomníčka: Zuzana Raciková – zuzana.racikova@hlohovec.sk


 
 

dnes je: 20.6.2019

meniny má: Valéria

webygroup

English version

33664668

Úvodná stránka