Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Výzva na vykonanie deratizácie 8. apríla - 17. mája 2019Vytlačiť
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

VÝZVA NA VYKONANIE DERATIZÁCIE

Mestu Hlohovec bola doručená dňa 26.03.2019 výzva č. RÚVZ/2019/01728/RH, v ktorej Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave vyzýva všetky povinné subjekty podľa § 52 a § 53 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov na vykonanie deratizácie.

Mesto Hlohovec v záujme vytvárania a ochrany zdravých podmienok a zdravého spôsobu života

oznamuje vykonanie celomestskej deratizácie
v termíne od 8. apríla do 17. mája 2019

a zároveň vyzýva na vykonanie deratizácie:

1. fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, ktoré sú podľa § 52, ods. 1 písmeno j) ak) zákona č. 355/2007 Z. z. povinné vykonať deratizáciu v objektoch určených na podnikanie, predovšetkým v objektoch školských zariadení, zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domoch, v suterénnych a pivničných priestoroch objektov, v areáloch živočíšnej výroby a areáloch potravinárskej výroby a v potravinových prevádzkach, v reštauračných zariadeniach, skladoch potravín a požívatín, v skladoch dalších komodít a skládkach komunálneho odpadu.

2. fyzické osoby - občanov v rodinných a bytových domoch, v pivničných priestoroch, pri chovoch hospodárskych zvierat, predovšetkým ak v ich blízkosti sú objekty určené na podnikanie uvedené v bode 1.

Objekty, v ktorých sa deratizácia vykonáva, musia byť fyzicky upratané a zbavené materiálov a nečistôt, ktoré prispievajú k množeniu škodcov. Aktívnym prístupom k regulácii týchto škodcov a tým aj k ochrane verejného zdravia je práve vykonávanie pravidelnej deratizácie v stanovenom časovom intervale a prípravkami určenými a schválenými na tento účel.

Bližšie informácie: Mestský úrad Hlohovec, M.R. Štefánika 1, Odbor životného prostredia, č. telefónu 033/3813383.

V Hlohovci dňa 1. 4. 2019.

Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta


 
 

dnes je: 21.8.2019

meniny má: Jana

podrobný kalendár

webygroup

English version

34333005

Úvodná stránka