Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Oznam o zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 19.09.2019Vytlačiť
 

O Z N A M
V zmysle § 12 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov sa uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva
mesta Hlohovec
dňa 19. septembra 2019, t. j. vo štvrtok o 14.00 h
v Hoteli Jeleň na Nám. sv. Michala v Hlohovci


Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu rokovania, voľba komisií
3. Aktuálne informácie o meste
4. Majetkovoprávne záležitosti – prevod, zriadenie vecného bremena
5. Majetkovoprávne záležitosti – podnájom majetku mesta zvereného do nájmu Bytového hospodárstva Hlohovec, s. r. o.
6. Majetkovoprávne záležitosti – nájom majetku mesta zvereného do správy Mestského kultúrneho centra Hlohovec
7. Úprava zmluvných vzťahov týkajúcich sa výstavby „Mestskej plavárne a wellness“
8. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 248/2019 Trhový poriadok – Šulekovské hody
9. Predloženie projektu – Žiadosti o vybudovanie multifunkčnej/malej ľadovej plochy v meste Hlohovec
10. Pravidlá participatívneho rozpočtu mesta Hlohovec
11. Návrh na pridelenie 2-izbových bytov na Pribinovej ul. 104 v Hlohovci
12. Menovanie konateľa spoločnosti Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s. r. o.
13. Výročná správa spoločnosti Hlohovská televízia, s.r.o. za rok 2018
14. Výročná správa spoločnosti Mestská poliklinika Hlohovec, s. r. o., za rok 2018
15. Správa o činnosti Mestskej polície Hlohovec za prvý polrok 2019
16. Kontrola plnenia uznesení
17. Správa o vykonaných kontrolách
18. Interpelácie
19. Rôzne
20. Záver


O 17.00 h bude priestor pre vystúpenie občanov.
Touto cestou pozývame občanov na zasadnutie MsZ.

Priamy prenos z rokovania MsZ je možné sledovať na www.zastupitelstvo.sk.
____________________________________________________________________
V zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane osobných údajov návštevníkov zasadania Mestského zastupiteľstva V Hlohovci informujeme, že ich osobné údaje v rozsahu – meno, priezvisko, fotografia a kamerový záznam – prevádzkovateľ Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec, IČO: 00312509 môže spracúvať za účelom informovania verejnosti o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Hlohovci a za účelom vytvorenia kamerového záznamu, či fotografií zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hlohovci.
Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ako je právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a i., sú dostupné na webovom sídle prevádzkovateľa www.hlohovec.sk v sekcii Ochrana osobných údajov.
Prevádzkovateľ: Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec, IČO: 00312509, telefón: +42133 7368111, fax: +42133 7423228, e-mail: msu@hlohovec.sk.
Zodpovedná osoba: kontakt - zodpovednaosoba@hlohovec.sk; tel. č. +421 33 7368 239.


 
 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup

English version

34831595

Úvodná stránka