Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Kultúrne a športové akcie ku dňu 14. 2. 2019

1.9.2018 - 28.2.2019  

exlibris_plagat_vyhlasenie07.jpg

.

EX LIBRIS HLOHOVEC - Vráťme sa do rozprávky

- súťaž

Podmienky súťaže sa nachádzajú v prílohe.


 

15.12.2018 - 25.2.2019  

Umelá ľadová plocha - Zimný štadión, Bezručova 2

Umelá ľadová plocha

Dňa 15.12. a 16.12. bude UĽP otvorená od 9.00 hod. do 11.30 hod. a od 13.30 hod. do 17.00 hod.

Pre verejnosť vstup ZDARMA.

Od 17.12.2018 je otvorené podľa otváracích hodín.


OTVÁRACIE HODINY PRE VEREJNOSŤ NA ZIMNOM ŠTADIÓNE, BEZRUČOVA 2, HLOHOVEC
NA SEZÓNU 2018/2019
PONDELOK: 13,00 – 16,30 hod.
UTOROK: 13,00 – 16,30 hod.
STREDA: 13,00 – 16,30 hod.
ŠTVRTOK: 13,00 – 16,30 hod.
PIATOK: 13,00 – 16,30 hod.
SOBOTA: 9,00 – 11,30 hod.
13,30 – 17,00 hod.
NEDEĽA: 9,00 – 11,30 hod.
13,30 – 17,00 hod.
Cena za vstup: 1,00 €
Pondelok až piatok: 8,00 – 12,30 hod.
(Školy a Materské školy - vstup zdarma)

VSTUP NA ĽADOVÚ PLOCHU POVOLENÝ LEN V KORČULIACH!
KORČULUJETE NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ!


 

16.1. - 17.2.2019  

vernisaz_januar_2019.jpg

Vlastivedné múzeum v Hlohovci

Tibor Struhárik a priatelia

Otvorené:
utorok - piatok - 8.00 - 16.00
sobota - nedeľa - 13.00 - 18.00


 

17.1. - 4.3.2019  

Vansovej Lomnička.jpg

.

Vansovej Lomnička

Únia žien v Hlohovci a EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC

pozývajú recitátorky nad 16 rokov na účasť
v okresnom kole súťaže dievčat a žien v prednese poézie a prózy

Vansovej Lomnička.

S príspevkom v poézii do dĺžky 5 minúť, v próze do 10 minút sa môžete prihlásiť

do 4. marca 2019

na FB stránke Helena Slobodová alebo

u pani Oľgy Mičkovej, te. 0907 261 002


 

14.2.2019   o 14.00 h

Hlohovec_viz_ident_logo_prim.png

Hotel Jeleň, Nám. sv. Michala

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hlohovci

Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu rokovania, voľba komisií
3. Aktuálna informácia o meste
4. Majetkovoprávne záležitosti
5. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 237/2019, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom
6. Dodatok č. 1 k pravidlám IdeaSiTy – Participatívny rozpočet mesta Hlohovec
7. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 238/2019, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je mesto Hlohovec
8. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 239/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Hlohovec č. 163/2016 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, základnej umeleckej škole, školskom klube detí, centre voľného času a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hlohovec
9. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 240/2019, ktorým sa mení VZN mesta Hlohovec č. 208/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Hlohovec, v znení VZN mesta Hlohovec č. 213/2018
10. Návrh na pridelenie 1-izbového bytu na Svätopeterskej ulici 13/A v Hlohovci
11. Návrh Programového rozpočtu mesta Hlohovec na r. 2019 - 2021
12. Predloženie projektu „Mestské jasle pre Hlohovec“ v rámci výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu č. IROP-PO2-SC211-2018-34
13. Voľba prísediacich pre Okresný súd Trnava (na 18.00 h)
14. Schvaľovanie zástupcu mesta Hlohovec do funkcie konateľa obchodných spoločností
15. Návrh termínov rokovaní komisií, MsR a MsZ v roku 2019
16. Správy o vykonaných kontrolách
17. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018
18. Správa o výsledku kontroly petícií a sťažností za rok 2018
19. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019
20. Interpelácie
21. Rôzne
22. Záver

O 17.00 h bude rokovanie MsZ prerušené pre možnosť vystúpenia občanov.

Touto cestou pozývame občanov na zasadnutie MsZ.

Priamy prenos z rokovania MsZ je možné sledovať na www.zastupitelstvo.sk.


 

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

webygroup

English version

34889646

Úvodná stránka