Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Program kina

 

Otvorená skupina náročného diváka
pri MsKC kino ÚSMEV v Hlohovci
sa rozhodla založiť – FILMOVÝ KLUB

pod názvom URANIA 1919
/názov FK je vlastne pôvodný názov kina Úsmev v Hlohovci/.

Cena klubového preukazu je 5,00 €. Preukaz FK je možné použiť v každom kine v SR na filmy premietané ako klubové. A ešte podstatné – vstupenka s preukazom stojí 2,00 € a vstupenka bez preukazu stojí 3,00 €.

 

Kino Úsmev začalo opäť premietať 4. júla 2019. Bližšie informácie o programe nájdete na webovej stránke kina www.kino.hlohovec.sk


 

OSTATNÉ AKCIE V MESTE


 

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hlohovci

Typ akcie:
Ostatné
Dátum:
14.2.2019
Do:
14.2.2019
Čas:
o 14.00 h
Miesto:
Hotel Jeleň, Nám. sv. Michala
Popis:
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu rokovania, voľba komisií
3. Aktuálna informácia o meste
4. Majetkovoprávne záležitosti
5. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 237/2019, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom
6. Dodatok č. 1 k pravidlám IdeaSiTy – Participatívny rozpočet mesta Hlohovec
7. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 238/2019, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je mesto Hlohovec
8. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 239/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Hlohovec č. 163/2016 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, základnej umeleckej škole, školskom klube detí, centre voľného času a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hlohovec
9. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 240/2019, ktorým sa mení VZN mesta Hlohovec č. 208/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Hlohovec, v znení VZN mesta Hlohovec č. 213/2018
10. Návrh na pridelenie 1-izbového bytu na Svätopeterskej ulici 13/A v Hlohovci
11. Návrh Programového rozpočtu mesta Hlohovec na r. 2019 - 2021
12. Predloženie projektu „Mestské jasle pre Hlohovec“ v rámci výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu č. IROP-PO2-SC211-2018-34
13. Voľba prísediacich pre Okresný súd Trnava (na 18.00 h)
14. Schvaľovanie zástupcu mesta Hlohovec do funkcie konateľa obchodných spoločností
15. Návrh termínov rokovaní komisií, MsR a MsZ v roku 2019
16. Správy o vykonaných kontrolách
17. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018
18. Správa o výsledku kontroly petícií a sťažností za rok 2018
19. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019
20. Interpelácie
21. Rôzne
22. Záver

O 17.00 h bude rokovanie MsZ prerušené pre možnosť vystúpenia občanov.

Touto cestou pozývame občanov na zasadnutie MsZ.

Priamy prenos z rokovania MsZ je možné sledovať na www.zastupitelstvo.sk.

dnes je: 23.8.2019

meniny má: Filip

podrobný kalendár

webygroup

English version

34346917

Úvodná stránka