Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Rôzne oznamy

Rôzne oznamy

Program Mestskej radyVytlačiť
 

V zmysle § 13 a § 14 Zákona o obecnom zriadení a čl. 2 ods. 1 Rokovacieho poriadku MsR sa uskutoční zasadnutie Mestskej rady mesta Hlohovec

 

dňa 24. apríla 2019, t. j.  v stredu o 9.00 h

v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Hlohovci

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu rokovania
 3. Aktuálne informácie o meste
 4. Obchodná verejná súťaž
 5. Majetkovoprávne záležitosti – prevod, zámena, nájom, zriadenie vecného bremena
 6. Majetkovoprávne záležitosti – podnájom, nájom
 7. Majetkovoprávne záležitosti – nájom majetku mesta zvereného do správy
 8. Urovnanie zmluvných vzťahov – bazenprojekt, s.r.o.
 9. Záverečná hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Hlohovec za rok 2018 a Návrh záverečného účtu mesta Hlohovec za rok 2018
 10. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Hlohovec na rok 2019
 11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 241/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a základnej umeleckej škole, výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí a centra voľného času, výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec
 12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 242/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 234/2018, ktorým sa určujú podrobnosti financovania základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec
 13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 243/2019 o určení pravidiel času predaja v obchode  a času prevádzky služieb na území mesta Hlohovec
 14. Návrh na obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Hlohovec na základe podnetov fyzických a právnických osôb
 15. Postup obstarávania zmien, doplnkov a úprav územnoplánovacej dokumentácie mesta – zmena č. 2
 16. Informácia o preskúmaní Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Hlohovec, návrh na obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Hlohovec č. 1/2019
 17. Návrh na poskytnutie dotácií v kompetencii MsZ na humanitárnu a sociálnu oblasť
 18. Návrh na poskytnutiedotácií v kompetencii MsZ v oblasti kultúra
 19. Návrh na poskytnutie dotácií v kompetencii MsZ v oblasti šport
 20. Návrh na pridelenie 1-izbového bytu na Svätopeterskej ulici 13 v Hlohovci
 21. Správa o činnosti Mestskej polície Hlohovec za rok 2018
 22. Správy o vykonaných kontrolách
 23. Rôzne
 24. Záver                               

 
 

Oznam - vývoz BRKO - 19. 4. 2019Vytlačiť
 

Mesto Hlohovec oznamuje obyvateľom, že vývoz zberných nádob určených na biologicky rozložiteľný odpad (BRKO - hnedé zberné nádoby) dňa 19.04.2019 v m. č. Šulekovo prebehne podľa platného harmonogramu schváleného pre rok 2019.


 
 

Odstávka vody na ulici PribinovaVytlačiť
 

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. oznamuje, že z dôvodu poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Pribinova bude v stredu 17.04.2019 prebiehať jeho oprava. Podľa potreby bude prerušená dodávka vody pre ulicu Pribinova v úseku od ul. Jesenského po ul. SNP.

Náhradné zásobovanie pitnou vodou: cisterna pri ZUŠ.

Po ukončení odstávky môže dochádzať k miernemu zákalu. V prípade výskytu zákalu neodpúšťajte vodu. Odpúšťaním nepríde k ustáleniu ani odstráneniu zákalu (odpúšťanie má opačný efekt ako očakávate).

Ďakujeme za pochopenie.


 
 

Pohor - referent pre verejné obstarávanieVytlačiť
 

MESTO HLOHOVEC

zastúpené primátorom Ing. Miroslavom Kollárom

v súlade s § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

 v znení neskorších predpisov

 informuje o voľnom pracovnom mieste

 

POHOVOR na obsadenie pracovnej pozície

 

Referent  pre verejné obstarávanie

Bližšie informácie v prílohe.


 
 

Pohovor - opatrovateľ/opatrovateľka v domácnostiVytlačiť
 

MESTO HLOHOVEC

zastúpené primátorom Ing. Miroslavom Kollárom

v súlade s § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste

 na Odbore spoločenských služieb a

VYHLASUJE

 

POHOVOR na obsadenie pracovnej pozície

 

OPATROVATEĽ / OPATROVATEĽKA V DOMÁCNOSTI


Bližšie informácie v prílohe.


 
 

Oznam o zatvorení zberných dvorov počas veľkonočných sviatkovVytlačiť
 

Mesto Hlohovec oznamuje obyvateľom mesta, že oba zberné dvory na Priemyselnej a Šoltésovej ulici, budú v dňoch 19.04.2019 (piatok) a 22.04.2019 (pondelok) zatvorené z dôvodu veľkonočných sviatkov. Dňa 20.04.2019 (sobota) budú oba zberné dvory otvorené podľa otváracích hodín.

Za pochopenie ďakujeme.


 
 

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení mesta HlohovecVytlačiť
 

Návrhy všeobecne záväzných nariadení mesta Hlohovec, ktoré budú predkladané na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hlohovci dňa 2. mája 2019.


 
 

Prerušenie dodávky elektrickej energieVytlačiť
 

Z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 06.05.2019 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :

V čase od 12:00 hod. do 14:00 hod.:

D. JURKOVIČA č. 41/VE, 54, 56, 58, 58/VE, 61/OP, 62, 63, 64, 65, 66/-, 66/BL, 66/VE, 69, 70 A, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 79, 81, 83, 83/VZ, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 888

HOLUBYHO č. 1/VE , 1A, 1D, 1H, 1K, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 5G, 5H, 7, 9, 9/OP, 11, 11/VZ, 13, 15, 17, 42, 42/VE, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 84, 86, 88, 90, 92, 92/VE, 849/15, 849/17, 849/18, 849/19, 849/21, 849/22, 849/24

HÁJSKA č. 1 , 1/VE, 2, 2/BL, 2/VE, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/OP, 10, 11, 11/OP, 12, 14, 14/OP, 15, 16, 16/VE, 16/VZ, 16B, 18, 20, 21, 21/VE, 22, 23, 23/VE, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39/B, 40, 40/VZ, 41, 42, 43, 44, 44/VE, 45, 47, 48, 50, 52, 53, 53/VE, 54, 54/VE, 55, 55/VE, 57, 58, 58/VE, 60, 60/OP, 60/VE, 61, 63, 64/-, 67, 69, 71, 2249/19

JANKA KRÁĽA č. 1/VE

L. NOVOMESKÉHO č. 33

MLYNSKÁ č. 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25/BL, 25/VZ, 25/ZA, 26, 27, 27/OP, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 49/VE, 51, 51/VE, 53/VE, 55, 57, 59, 61, 63, 63/OP, 65, 67, 71/-, 73

OKRÚHLA č. 1 , 1/VE, 2/A, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9/Stavba, 10, 11, 11/BL, 12, 13, 13/OP, 14, 14/OP, 48, 49, 52, 53

OSLOBODITEĽOV č. 2/B , 2C, 4, 5, 5/VE, 6, 7, 8, 9, 9/VE, 10, 12, 13, 15, 15/VE, 17, 18, 19, 20, 21//A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31/VE, 32, 32/BL, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 205/VE, 1080 PLTNÍCKA č. 1 , 3, 4, 4/VE, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/VE, 12, 14, 14/ZA, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 23/OP, 25, 27

RYBÁRSKA č. 1 , 3, 3/VE, 4, 4/OP, 4/VZ, 5, 6, 7

SEREĎSKÁ č. 2 , 3, 4, 4/OP, 4/PR, 4/VE, 5, 7/VZ, 9, 9/VE, 12, 13, 14, 15, 15/VE, 16, 18, 19/-, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 29/BL, 30, 31, 32, 36, 36/VE, 38, 42, 44, 46, 52, 54, 54/BL, 54/OP, 56, 58, 58/VE, 62, 62/VE, 68, 68/BL, 68/TS, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 92/VE, 96, 164, 166, 168, 593, 594, 2243/2

ZÁHRADNÍCKA č. 1 , 1/VE, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20

Ľ. PODJAVORINSKEJ č. 1 , 1/PR, 2, 3, 3/VE, 6, 7, 8/A, 9, 11, 11/OP, 12, 13, 13/OP, 14, 15, 15/OP, 16, 18, 19, 23/OP, 23/VE, 25, 27, 29, 29/BL, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57/VE, 59/VE, 92 ŠKOLSKÁ č. 1 , 1/ZA, 2/VE, 3, 4, 7, 7/BL, 7/OP, 8/BL, 8/VE, 9, 10, 14, 15, 15/BL, 15/OP, 15/VE, 18, 19, 25, 27/VE, 29

ŠULEKOVA č. 1 , 1/PR, 1/VE, 2, 3, 5, 5/VE, 6, 6/A, 6/VE, 9, 10, 10/VE, 11, 12, 13, 15, 16, 16/OP, 18, 19, 19/VE, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 33/VE, 34, 34/BL, 34/OP, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 46/VE, 47, 48, 49, 49/OP, 49/PD, 50, 51, 52/D1, 52/D2, 54, 55, 56, 57, 58, 58/ZA, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68/D1, 68/D2, 68/D3, 69, 70, 72, 73, 73/OP, 74, 75, 76, 77, 77/VE, 78, 81, 85, 85/VE, 87, 88, 89, 91, 91/OP, 92, 93, 94, 95/OP, 96, 97, 98, 99


 
 

Dlhodobá odstávka zemného plynuVytlačiť
 

Spoločnosť SPP - distribúcia, a.s. oznamuje občanom, že na základe rozhodnutia č. 8350/2019/1463/HLO o zvláštnom užívaní miestnych komunikácií, bude od 29. 4. do 17. 5. 2019 prebiehať dlhodobá odstávka zemného plynu z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie plynovodov.

Odstávka sa dotkne ulice A. Felcána, konkrétne párnych čísiel domov 24 – 40 a nepárnych čísiel domov 39 – 55.

Ďakujeme za pochopenie.


 
 

Oznam o začatí stavebných prác a dočasných obmedzeniach - Hlohová 22Vytlačiť
 

     Mesto Hlohovec oznamuje, že od 23. apríla 2019 sa začínajú stavebné práce pred bytovým domom Hlohová 22 súvisiace s výstavbou nových parkovacích plôch v uvedenej lokalite. Od tohto dátumu tu nebude možné parkovanie a lokalita bude pre motorové vozidlá uzavretá. Smetné nádoby
sú premiestnené nižšie, na ul. Fraštacká pri schodoch.   

     V záujme Vašej bezpečnosti, zvýšte opatrnosť pri prechádzaní cez stavenisko. Zároveň Vás prosíme o trpezlivosť.

     Za dočasné obmedzenia, trvajúce do ukončenia stavebných prác,sa ospravedlňujeme.

 

Mesto Hlohovec


 
 
Položky 1-10 z 30

dnes je: 18.4.2019

meniny má: Valér

webygroup

English version

33058885

Úvodná stránka