Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Rôzne oznamy

Rôzne oznamy

Mesačný plán Centra voľného času Dúha - január 2017Vytlačiť
 

12.01.2017 - Volejbal ZŠ – žiačky – okresné kolo – I. skupina - 10,00 - ZŠ Bojničky

13.01.2017 - Tvorivé dielne pre členov Klubov CVČ - 14,00 - CVČ Hc

14.01.2017 - II. florbalová liga- starší žiaci - 9,00

16.01.2017 - Volejbal – žiačky – okresné kolo – II. skupina - 10,00 - VI.ZŠ Hc

                      - finále11,30 - VI. ZŠ Hc

17.01.2017 - Volejbal – žiaci – okresné kolo - 10,00 - VI. ZŠ Hc

17.01.2017 - Olympiáda AJ – ZŠ – okresné kolo – kat. 1A,1B - 8,00 - CVČ Hc

18.01.2017 - Olympiáda AJ – SŠ - okresné kolo- kat. 2A,2B,2D,2C28,00CVČ Hc

19.01.2017 - Olympiáda NJ – SŠ HC+TT – okresné kolo8,00CVČ Hc

20.01.2017 - Šaliansky Maťko – okresné kolo8,00CVČ Hc

23.1. – 29.1.2017 - LVK Lazy pod Makytou, I.ZŠ, II. ZŠ, Bojničky, Madunice, Červeník, Šulekovo, DvorníkyCVČ Hc

24.01.2017 - Matematická olympiáda Z5, Z9 – okresné kolo - 8,00 - CVČ Hc

26.01.2017 - Volejbal SŠ – študenti – okresné kolo - 9,00 - SOŠT Hc

27.01.2017 - Tvorivé dielne pre členov Klubov CVČ - 14,00 - CVČ Hc

28.01.2017 - II. florbalová liga – starší žiaci - 9,00

30.01.2017 - Volejbal SŠ – študentky – okresné kolo - 10,00 - SOŠ Hc


 
 

Prerušenie distribúcie elektrickej energieVytlačiť
 

Z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 23.01.2017 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :
V čase od 08:00 hod. do 12:30 hod.:

- FÁNDLYHO
- FRANTIŠKÁNSKE NÁMESTIE
- PRIBINOVA
- PUŠKINOVA
- RADLINSKÉHO
- RÁZUSOVA
- STARÝ RÍNOK
- VAJANSKÉHO
- ZÁBRANIE
- M. R. ŠTEFÁNIKA
- ŠTÚROVA


 
 

Odvoz vianočných stromčekovVytlačiť
 

    Mesto Hlohovec oznamuje občanom, že od 16. 01. 2017 bude prebiehať odvoz vianočných stromčekov zo stanovíšť nádob na komunálny odpad zo sídliskových častí a z lokalít individuálnej bytovej výstavby, resp. od rodinných domov, v súlade s Všeobecne záväzným nariadením Mesta Hlohovec č. 165/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Hlohovec.

    Vianočné stromčeky budú odvážané priebežne do  10. 02. 2017. Vianočné stromčeky je tiež možné odovzdať bezplatne v zbernom dvore na Šoltésovej  ul. č. 22 v Hlohovci alebo v zbernom dvore  na  Priemyselnej ul. v Šulekove.


Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta


 
 

Vansovej LomničkaVytlačiť
 

ÚNIA ŽIEN  A  MSKC – KNIŽNICA  V  HLOHOVCI

pozývajú


všetky recitátorky nad 16 rokov
 

súťažiť v okresnom kole súťaže dievčat a žien v prednese poézie a prózy

Vansovej Lomnička.

 

 S príspevkom v poézii do dĺžky 5 minút, v próze do 10 minút  sa môžete prihlásiť


do 2. marca 2017


v oddelení krásnej literatúry MsKc – Knižnice, Námestie  Sv. Michala 2, Hlohovec.


 
 

Gymnázium Ivana Kupca v Hlohovci pozýva do svojich radovVytlačiť
 

Gymnázium Ivana Kupca v Hlohovci pozýva do svojich radov žiakov:

 • 5. ročníka ZŠ – do 8-ročnej formy štúdia
 • 8. a 9. ročníka ZŠ – do 5-ročnej bilingválnej anglicko-slovenskej formy štúdia
 • 9.ročíka ZŠ – do 4-ročnej formy štúdia

 

Bližšie informácie  na: www.gymho.edu.skgymhc@zupa-tt.sk

 

Tel. kontakt: 033/7320946-7


 
 

Príručka na ochranu obyvateľstvaVytlačiť
 

Atómové elektrárne Jaslovské Bohunice vydali „Príručku na ochranu obyvateľstva“ na roky 2017 - 2018 vo forme kalendára. Nájdete v nej informácie, ktoré by vám mohli byť užitočné v prípade, ak by ste začuli zvuk sirén a nešlo by len o pravidelnú skúšku.

Obyvatelia mesta Hlohovec si môžu kalendáre bezplatne vyzdvihnúť na Mestskom úrade v Hlohovci (I. poschodie pri kanceláriách č.d. 16 a 4) a tiež na miestnom úrade v Šulekove.


 
 

Pohovor - referent pre investícieVytlačiť
 

MESTO HLOHOVEC

zastúpené primátorom Ing. Miroslavom Kollárom

v súlade s § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste na Odbore výstavby a

VYHLASUJE

POHOVOR na obsadenie pracovnej pozície

REFERENT PRE INVESTÍCIE MsÚ v Hlohovci
(vhodné aj pre absolventov VŠ)

 

PÍSOMNÚ PRIHLÁŠKU pre pohovor spolu so:

 • štruktúrovaným životopisom
 • overeným dokladom o vzdelaní
 • výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace
 • súhlasom so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

je potrebné do 23. 1. 2017 do 13.00 h odovzdať osobne do podateľne MsÚ v Hlohovci alebo doručiť poštou na adresu:
Mesto Hlohovec
M. R. Štefánika č. 1
920 01 Hlohovec

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti do podateľne Mestského úradu Hlohovec, resp. jej odovzdanie poverenému zamestnancovi Mesta Hlohovec poskytovateľom poštových služieb. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do pohovoru zaradené.

Zapečatenú obálku je potrebné označiť heslom: „referent pre investície – neotvárať“.

Pohovoru sa zúčastnia iba tí uchádzači, ktorí predložili úplnú písomnú prihlášku a splnili podmienky vyhláseného pohovoru. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pohovor bez udania dôvodu zrušiť.

Bližšie informácie poskytne: RNDr. Denisa Bartošová, tel. č. 033/7368224.

Bližšie informácie o pracovnej pozícii sú v prílohe.


 
 

Pohovor - referent pre verejnoprospešné službyVytlačiť
 

MESTO HLOHOVEC

zastúpené primátorom Ing. Miroslavom Kollárom

v súlade s § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste na Odbore majetku mesta a

VYHLASUJE

POHOVOR na obsadenie pracovnej pozície

REFERENT PRE VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY MsÚ v Hlohovci

 

PÍSOMNÚ PRIHLÁŠKU pre pohovor spolu so:

 • štruktúrovaným životopisom
 • overeným dokladom o vzdelaní 
 • výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace 
 • súhlasom so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

je potrebné do 23. 1. 2017 do 13.00 h odovzdať osobne do podateľne MsÚ v Hlohovci alebo doručiť poštou na adresu:
Mesto Hlohovec
M. R. Štefánika č. 1
920 01 Hlohovec

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti do podateľne Mestského úradu Hlohovec, resp. jej odovzdanie poverenému zamestnancovi Mesta Hlohovec poskytovateľom poštových služieb. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do pohovoru zaradené.

Zapečatenú obálku je potrebné označiť heslom: „referent pre verejnoprospešné služby – neotvárať“.

Pohovoru sa zúčastnia iba tí uchádzači, ktorí predložili úplnú písomnú prihlášku a splnili podmienky vyhláseného pohovoru. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pohovor bez udania dôvodu zrušiť.

Bližšie informácie poskytne: RNDr. Denisa Bartošová, tel. č. 033/7368224.

Bližšie informácie o pracovnej pozícii sú v prílohe.


 
 

Zatvorenie verejných WC z dôvodu rekonštrukcieVytlačiť
 

Z DÔVODU REKONŠTRUKCIE

BUDÚ VEREJNÉ WC

OD 30.12.2016 DO UKONČENIA PRÁC

UZATVORENÉ.


 
 

OZNAM O PRESŤAHOVANÍ ZBERNÉHO DVORA NA ŠOLTÉSOVEJ UL.Vytlačiť
 

Mesto Hlohovec - Mestský úrad v Hlohovci  oznamuje občanom, že od 02. 12. 2016

Zberný dvor II. na Šoltésovej ul.  číslo 22, Hlohovec  je  presťahovaný do areálu firmy Metaluxu, s.r.o (zberné suroviny).

Samostatný vchod  do Zberného dvora II. je od štadióna Mier.

 

Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta


 
 
Položky 1-10 z 20

dnes je: 21.1.2017

meniny má: Vincent

Dnes má službu:

Fraštacká lekáreň
SNP 10,
920 01 Hlohovec

033/7320014

ďalšie dni

Piatok 20.1.
Fraštacká lekáreň
SNP 10,
920 01 Hlohovec
033/7320014
Sobota 21.1.
Lekáreň BENU
Nitrianska 96,
920 01 Hlohovec
Nedeľa 22.1.
Lekáreň Schneider
HM Tesco,
Za Váhom 4082/1
Pondelok 23.1.
Lekáreň Pod Terasou
Hollého 1,
920 01 Hlohovec
033/3000043
Utorok 24.1.
Lekáreň Podzámska
Podzámska 41/A,
920 01 Hlohovec
Streda 25.1.
Lekáreň Pri stanici
Železničná 4,
920 01 Hlohovec
033/7301859
Štvrtok 26.1.
Lekáreň U sv. Michala
Hlohova 13,
920 01 Hlohovec
033/7302502
Piatok 27.1.
Lekáreň U sv. Panny Márie
Námestie sv. Michala 25,
920 01 Hlohovec
033/7421242
webygroup

English version

22917285

Úvodná stránka