Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Rôzne oznamy

Rôzne oznamy

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARUVytlačiť
 

MESTO HLOHOVEC – MESTSKÝ ÚRAD HLOHOVEC

M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec 

------------------------------------------------------------------------

                                                                           

 Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch  v súlade s § 4 písm. b) a § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

 

V Y H L A S U J E

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

 

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)

v územnom obvode okresu Hlohovec

od 15. júna 2018, 08:00 hod do odvolania

 

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady  protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch a i ich ochrannom pásme z a k a z u j e najmä:

 • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
 • spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Vlastníci, správcovia, alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarmi sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov povinní  najmä:

 • zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť,
 • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,
 • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
 • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou,
 • vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje.

 

Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta


 
 

Prerušenie distribúcie elektrickej energieVytlačiť
 

Z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 09.07.2018 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

V čase od 08:00 hod. do 15:00 hod.:

FRANTIŠKA LIPKU č. 1, 4


 
 

Voľné pracovné miesto - školský špeciálny pedagógVytlačiť
 

Základná škola, Podzámska 35, 920 01  Hlohovec

 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste  na ZŠ Podzámska

V zmysle  § 11a ods. 1 zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

 

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, Podzámska 35, 920 01  Hlohovec

Kategória voľného pracovného miesta: školský špeciálny pedagóg (100% úväzok, zastupovanie počas MD)

Dátum nástupu: september 2018 (prípadne koniec augusta 2018)

Kvalifikačné predpoklady podľa § 6 zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Platové zaradenie: od 736,50 + započítaná prax

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • doklady o ukončenom vzdelaní,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 30.06.2018  na adresu:

Základná škola

Podzámska 35

920 01  Hlohovec

Email: zs@zspodhlo.edu.sk

 

Výber zamestnanca bude na základe osobného pohovoru. Pohovoru s riaditeľom ZŠ sa zúčastnia len prizvaní uchádzači. Pohovor s uchádzačom bude dohodnutý telefonicky, resp. elektronicky.

 

V Hlohovci dňa 08.06.2018                                                                        

Mgr. Pavel Karas
riaditeľ ZŠ


 
 

Voľné pracovné miesto - učiteľ s aprobáciou anglický jazykVytlačiť
 


 
 

Voľné pracovné miesto - školský špeciálny pedagógVytlačiť
 


 
 

Plán CVČ DÚHA - jún 2018Vytlačiť
 

Plán CVČ - jún 2018


 
 

Voľné pracovné miesto - pedagogický asistentVytlačiť
 

Základná škola, Ul. Arpáda Felcána 4, 920 01 Hlohovec

                    Telefón: 033/7421156 ▪ Mobil: 0903 930325 ▪ Email: zs.felcana@gmail.com

IČO: 36078506 ▪ DIČ: 2021323117

 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

V zmysle §11 a ods.1 zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

 

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, Ul. Arpáda Felcána 4, 920 01 Hlohovec

Kategória voľného pracovného miesta: pedagogický asistent

Kvalifikačné predpoklady: stredoškolské pedagogického smeru

Platové zaradenie: podľa platných stupníc platových taríf zamestnancov podľa nariadenia vlády SR č.358/2017 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf štátnych zamestnancov účinné od 1. januára 2018.

Termín nástupu: 3.9.2018

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • doklad o dosiahnutom ukončenom vzdelaní,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 30.6.2018 do 12.00 hod na adresu: Základná škola, Ul. Arpáda Felcána 4, 920 01 Hlohovec, prípadne mailom: zs.felcana@gmail.com

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nepozvať na osobný pohovor tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na osobný pohovor telefonicky, prípadne písomnou pozvánkou.

V Hlohovci, dňa 30.5.2018


Mgr. Miroslava Múdra Vaňková
riaditeľka                                   


 
 

Centrum včasnej intervencieVytlačiť
 

Centrum včasnej intervencie je nezisková organizácia zameraná na poskytovanie sociálnej služby včasnej intervencie podla § 33 Zákona 448/2008 o sociálnych službách

 

ČO JE VČASNÁ INTERVENCIA A PRE KOHO JE URČENÁ?
Včasná intervencia je zameraná na odborné služby, podporu a pomoc rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi, deťmi s rizikovým vývinom v ranom veku (0-7rokov)

 

VÝHODY SLUŽBY VČASNEJ INTERVENCIE

 • služba je pre rodinu zdarma
 • služba sa poskytuje priamo v rodine, kde je dieťa doma
 •  venujeme sa aktivitám zameraným na komplexný vývin dieťaťa
 • pomáhame pri začlenení dieťaťa do škôlky, školy a medzi rovesníkov
 • rodičov prepájame s odborníkmi, s inými rodinami, vzdelávame ich
 • poradíme ohl'adom vhodných hračiek, pomôcok a činností
 • poradíme ohl'adom finančnej podpory od štátu
 • pomáhame v tom, čo rodina potrebuje

 

Informácia o CVI


 
 

Tréningy minigolf 2018Vytlačiť
 

Tréningy v minigolfe v nedeľu od 9.30 do 11.30 h
alebo od 14.30 do 16.30 h (v lete od 17.30 do 19.30 h)

Prihlásiť sa môžete na:
mgkhc@centrum.sk
Skype: MINIGOLF HC
mobil: 0908 171 826

plagát minigolf

 


 
 

Harmonogram čistenia ulíc na rok 2018Vytlačiť
 

Harmonogram zametania ulíc


 
 
Položky 1-10 z 17

dnes je: 23.6.2018

meniny má: Sidónia

Dnes má službu:

Lekáreň BENU
Nitrianska 96,
920 01 Hlohovec

ďalšie dni

Sobota 23.6.
Lekáreň BENU
Nitrianska 96,
920 01 Hlohovec
Nedeľa 24.6.
Lekáreň Schneider
HM Tesco,
Za Váhom 4082/1
Pondelok 25.6.
Lekáreň BENU
Nitrianska 96,
920 01 Hlohovec
Utorok 26.6.
Fraštacká lekáreň
SNP 10,
920 01 Hlohovec
033/7320014
Streda 27.6.
Lekáreň Pod Terasou
Hollého 1,
920 01 Hlohovec
033/3000043
Štvrtok 28.6.
Lekáreň Podzámska
Podzámska 41/A,
920 01 Hlohovec
Piatok 29.6.
Lekáreň Pri stanici
Železničná 4,
920 01 Hlohovec
033/7301859
Sobota 30.6.
Lekáreň Schneider
HM Tesco,
Za Váhom 4082/1
webygroup

English version

29437440

Úvodná stránka