Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Rôzne oznamy

Rôzne oznamy

Oznam o zatvorení zberného dvora na ul. Priemyselná, m. č. ŠulekovoVytlačiť
 

Mesto Hlohovec oznamuje,

že dňa 28. marca 2017

bude zberný dvor na ul.Priemyselná v Hlohovci, m.č. Šulekovo

z technických príčin

zatvorený.


 
 

Oznam o deratizácii 2017 - jarná časťVytlačiť
 


 
 

Výzva záujemcom o prenájom Mestskej telocvičneVytlačiť
 

Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. ako prevádzkovateľ Mestskej telocvične na Železničnej ulici 2/A (časť bývalej Ubytovne) vyzýva záujemcov (športové kluby, školy, škôlky, záujmové združenia, neorganizované kluby, prípadne jednotlivcov a skupiny), aby svoj záujem o prenájom priestorov Mestskej telocvične uplatnili na nižšie uvedenom telefónnom čísle z dôvodu prípravy harmonogramu prevádzky telocvične. Požiadavky možno uplatniť aj na dni pracovného pokoja, pracovného voľna aj prípadné sviatky.

Predpokladaný termín spustenia prevádzky Mestskej telocvične je od 3.apríla 2017.

 

Ďakujeme za pochopenie.

 

Telefónne číslo: 0915/222 040


 
 

Prerušenie distribúcie elektrickej energieVytlačiť
 

Z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 06.04.2017 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :

V čase od 08:00 hod, do 10:00 hod.:

BERNOLÁKOVA č. 1

HURBANOVA č. 2 , 3

JESENSKÉHO č. 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18,21,23,25,27, 29,31,33/VE, 37, 4, 7 , 9

NAM SVÄTÉHO MICHALA č. ä/ZA , 2

NÁLEPKU, KPT. č. 4 , 6/D1, 6/D2

RADLINSKÉHO č. 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20,22,23,24,25,26,28,3,5, 6, 7, 8, 8/A

ROZMARÍNOVÁ č. 11 , 2, 2/VE, 3, 4, 5, 5/OV, 7, 9

SNP č. 12, 12/A, 13, 14, 16, 20, 24, 30, 32, 34,36,38,40

ZA POŠTOU č. 1, 1/VE, 10/D1, 10/D2, 1 l/A, 1 l/B, 12/D1, 12/D2, 13/A, 13/B, 14/A, 14/B, 16/A, 16/B, 2/A, 2/B, 2/C, 2/D, 3,4/D1,4/D2, 4/D3,4/D4, 5, 6/A, 6/D2, 6/D3, 6/D4, 7, 7/A, 7/D1, 7/D2, 7/D4, 7/D5, 7/D6, 9/A, 9/B
 


 
 

Pohovor - referent pre informatiku - správca webového sídla MsÚ v HlohovciVytlačiť
 

MESTO HLOHOVEC

zastúpené primátorom Ing. Miroslavom Kollárom

v súlade s § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste

na Odboreorganizačnom a informatiky 

VYHLASUJE

POHOVOR na obsadenie pracovnej pozície

 

REFERENT PRE INFORMATIKU – SPRÁVCA WEBOVÉHO SÍDLA

MSÚ V HLOHOVCI

 

Písomnú prihlášku je potrebné do  3. 4. 2017 do 13.00 odovzdať osobne do podateľne MsÚ v Hlohovci alebo doručiťpoštou na adresu:       

Mesto Hlohovec

M. R. Štefánika č. 1

920 01  Hlohovec

Zapečatenú obálku je potrebné označiť heslom: „referent pre informatiku – správca webového sídla – neotvárať“. 

Bližšie informácie v prílohe.


 
 

Prerušenie distribúcie elektrickej energieVytlačiť
 

Z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú

dňa 04.04.2017 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :

V čase od 08:00 hod. do 12:00 hod.:

HOLLÉHO č. 4124
MICHALSKÁ č. 12 , 13, 9/OP
PODZÁMSKA č. 29 , 31, 33


 
 

Prerušenie distribúcie elektrickej energieVytlačiť
 

Z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú

dňa 03.04.2017 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :

V čase od 08:00 hod. do 12:00 hod.:

BEZRUČOVA č. 2BL

ZÁBRANIE č. 42/A

ŠPORTOVÁ č. 1 , 5, 7
 

dňa 05.04.2017 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :

V čase od 12:15 hod. do 16:00 hod.:

SNP č. 23, 23/VZ, 25, 44

VINOHRADSKÁ č. 1 , 1/BL, 1/OP, 2, 5, 5/BL, 7/ZA

 


 
 

Zaujímajú nás Vaše nároky na bývanieVytlačiť
 

Mesto Hlohovec pripravuje nový koncepčný dokument s názvom Bytová politika, ktorá bude komplexne riešiť oblasť bývania v našom meste. Okrem iného vyhodnotí aj požiadavky na nájomné bývanie v Hlohovci. Cenným zdrojom informácií budú pre nás vedomosti o potrebách obyvateľov mesta, ktoré by sme radi zistili formou dotazníkového prieskumu. Ide o krátky, časovo nenáročný dotazník, ktorý sa zameriava predovšetkým na dopyt po bytoch a vašich požiadavkách na ne. Online dotazník (link:

https://docs.google.com/forms/d/1nH41E5lvF6j5zY98gLebaKZKtfVQBb6Zb2QLxh9MqAQ/viewform?chromeless=1&edit_requested=true) je anonymný.

Vopred vám ďakujeme za váš čas a ochotu zapojiť sa!

 

Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania


 
 

Prerušenie distribúcie elektrickej energieVytlačiť
 

Západoslovenská distribučná, a.s. oznámené že v nižšie uvedenom čase na nižšie uvedenom odbernom mieste bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodov plánovaných prác na zariadení prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Dátum a hodina začiatku: 30.03.2017 08:00
Dátum a predpokladaná hodina ukončenia: 30.03.2017 12:00
Číslo miesta spotreby alebo EIC : 24ZZS20899890007
Adresa miesta spotreby: Hlohovec, Tehelná 9
Dôvod odstávky: revízia el. zariadenia
 


 
 

UPOZORNENIE k umiestňovaniu samostatne stojaceho prenosného reklamného zariadenia (tabuľa v tvare „A“) a umiestneniu (vystaveniu) tovaru na chodníku pred prevádzkouVytlačiť
 

     Mesto Hlohovec upozorňuje, že pri umiestnení samostatne stojaceho prenosného reklamného zariadenia (tabuľa v tvare „A“) a umiestnení (vystavení)  tovaru na chodníku pred prevádzkou,  dôjde k užívaniu miestnej komunikácie – chodníka,  iným, než zvyčajným spôsobom. Z tohto dôvodu je potrebné  umiestnenie uvedeného zariadenia a tovaru  riešiť ako zvláštne užívanie v zmysle ustanovenia § 8 ods. 1 a 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a príslušných ustanovení § 11 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

     Vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie podlieha správnemu poplatku vo výške 80 €, podľa položky 82 c) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

     Dňom 1.1.2016 nadobudlo účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 148/2015 o dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Hlohovec. Podľa čl. 5 ods. 6 tohto všeobecne záväzného nariadenia je miestna daň za umiestnenie  samostatne  stojaceho reklamného zariadenia a umiestnenie (vystavenie) tovaru pred prevádzkou určená sadzbou vo výške 0,01 € za 1 m2/deň.

     Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie je k dispozícii na stránke mesta Hlohovec, http://obcan.hlohovec.sk/formulare-a-tlaciva.phtml?id5=16073, resp. na odbore výstavby, referáte dopravy a cestnej infraštruktúry MsÚ Hlohovec, M.R. Štefánika 1, Hlohovec, II. posch. č. dv. 205.

     Pre umiestnenie samostatne stojaceho prenosného reklamného zariadenia (tabuľa v tvare „A“) na verejnom priestranstve mimo chodníka je potrebné použiť  tlačivo Žiadosť o povolenie na užívanie verejného priestranstva na umiestnenie samostatne stojaceho prenosného reklamného zariadenia pred prevádzkou – „tabuľa v tvare A“. 

     K dispozícii je na stránke mesta Hlohovec, http://obcan.hlohovec.sk/formulare-a-tlaciva.phtml?id5=16073 alebo na odbore výstavby, referáte dopravy a cestnej infraštruktúry MsÚ Hlohovec, M.R. Štefánika 1, Hlohovec, II. posch. č. dv. 205.

 


 
 
Položky 1-10 z 23

dnes je: 30.3.2017

meniny má: Vieroslava

Dnes má službu:

Lekáreň U sv. Michala
Hlohova 13,
920 01 Hlohovec

033/7302502

ďalšie dni

Štvrtok 30.3.
Lekáreň U sv. Michala
Hlohova 13,
920 01 Hlohovec
033/7302502
Piatok 31.3.
Lekáreň U sv. Panny Márie
Námestie sv. Michala 25,
920 01 Hlohovec
033/7421242
Sobota 1.4.
Lekáreň BENU
Nitrianska 96,
920 01 Hlohovec
Nedeľa 2.4.
Lekáreň Schneider
HM Tesco,
Za Váhom 4082/1
Pondelok 3.4.
Lekáreň Viktória
Nám. sv. Michala 5,
920 01 Hlohovec
033/7301868
Utorok 4.4.
Lekáreň Actis
Námestie sv. Michala 16,
920 01 Hlohovec
033/7301370
Streda 5.4.
Lekáreň Dr. Max
Nábrežie A. Hlinku 27,
920 01 Hlohovec
033/7425752, 0901 961 138
Štvrtok 6.4.
Fraštacká lekáreň
SNP 10,
920 01 Hlohovec
033/7320014
webygroup

English version

23514535

Úvodná stránka