Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Rôzne oznamy

Rôzne oznamy

Poškodenie oplotenia zberného dvora I ul. Priemyselná, ŠulekovoVytlačiť
 

Dňa 14.08. 2018 došlo k poškodeniu oplotenia zberného dvora I ul. Priemyselná, Šulekovo (pri čelnom pohľade na bránu vľavo), ťažkou technikou pri spracovaní bio odpadu.

Z tohto dôvodu žiadame obyvateľov aby pri návšteve zberného dvora zvýšili opatrnosť a obmedzili pohyb v blízkosti poškodeného oplotenia, dodržiavali bezpečnú vzdialenosť od miesta poškodenia a neparkovali pred oplotením. Hrozí riziko ohrozenia zdravia a majetku občanov.

Za pochopenie ďakujeme.“

 


 
 

Rekonštrukcia na Podzámskej ulici - uzatvorenie cestyVytlačiť
 

Mesto Hlohovec oznamuje obyvateľom, že v termíne od 19. 8. v čase od 8:00 hod. do 21. 8.  bude z dôvodu penetračných prác a pokládky asfaltu na ulici Podzámska (v časti od budovy VÚB po križovatku s ulicou Závalie) úplne uzavretá a neprejazdná cesta. Rovnako v tomto termíne nebude možné zabezpečiť vjazd a výjazd z garáží na ulici Podzámska.

Z tejto trasy bude vylúčená aj mestská hromadná doprava a zastávka „Podzámska“ bude dočasne zrušená. Na Námestí sv. Michala bude v čase opravy ulice Podzámska zobojsmernená premávka. Obchádzková trasa vedie po uliciach Nerudova, Kpt. Nálepku, zobojsmernenej časti Nám. sv. Michala od Hotela Jeleň až po križovatku Kpt. Nálepku.

Za komplikácie v súvislosti s touto rekonštrukciou sa vám vopred ospravedlňujeme. Zároveň ďakujeme za porozumenie.


 
 

Uzatvorenie chodníka pred kinom Úsmev z dôvodu rekonštrukcieVytlačiť
 

Mesto Hlohovec oznamuje obyvateľom, že od 16. augusta 2018 bude prebiehať plánovaná rekonštrukcia vnútorných priestorov kina Úsmev.

Z toho dôvodu bude chodník od hlavného vchodu do mestského úradu po pešiu zónu uzatvorený a prechod bude možný po opačnej strane cesty.

Ďakujeme za pochopenie.


 
 

Prerušená dodávka vody - Nová štvrť, Kamenná hora, Stará hora - 16. augusta 2018Vytlačiť
 

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. oznamuje, že z dôvodu poruchy na verejnom vodovode bude zajtra 16. 8. od 8:00 prerušená dodávka vody pre mestskú časť Nová štvrť vrátane oblastí Kamenná hora a Stará hora. Odstávka potrvá do ukončenia opravárenských prác.

Zároveň žiadame obyvateľov uvedených lokalít aby sa predzásobili vodou. Po ukončení odstávky môže dochádzať k miernemu zákalu. V prípade výskytu zákalu neodpúšťajte vodu. Odpúšťaním nepríde k ustáleniu ani odstráneniu zákalu (odpúšťanie má opačný efekt ako očakávate). Cisterna s pitnou vodou bude pristavená pri potravinách na ul. Petra Jilemnického.

Ďakujeme za pochopenie.


 
 

Voľné pracovné miesto - ekonóm/ekonómka rozpočtovej organizácieVytlačiť
 

Materská škola
Hollého 3
920 01 Hlohovec
tel. č. /fax 033 / 730 10 81
e-mail: mshlohovec1@mail.t-com.sk
webové sídlo:www.msholleho.webnode.sk
-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


Oznámenie o voľnom pracovnom mieste


V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste nepedagogického zamestnanca:

Názov a adresa zamestnávateľa: Materská škola Hollého 3 , 920 01 Hlohovec

Kategória: ekonóm/ekonómka rozpočtovej organizácie

Kvalifikačné predpoklady: stredoškolské vzdelanie ekonomického zamerania prípadne vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania. Odborné skúsenosti v oblasti účtovania v školstve sú vítané.

Platové zaradenie: Funkčný plat na ponúkanú pozíciu je stanovený v zmysle zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v spojení s prílohou č. 1 nariadenia vlády č. 359/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Dátum nástupu: ihneď (resp. 1. september 2018)

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • doklady o dosiahnutom ukončenom vzdelaní
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte čo najskôr, najneskôr však do 24.08.2018 na adresu:

Materská škola Hollého 3, 920 01 Hlohovec alebo elektronicky: mshlohovec1@mail.t-com.sk

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nepozvať na osobný pohovor tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na osobný pohovor pred výberovú komisiu elektronicky, prípadne telefonicky.

Hlohovci dňa 13.08.2018

PhDr. Lívia Klostermannová
riaditeľka MŠ


 
 

Pohovor - referent pre účtovníctvo a financovanie mestských organizácií na MsÚ v HlohovciVytlačiť
 

MESTO HLOHOVEC

zastúpené primátorom Ing. Miroslavom Kollárom

v súlade s § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

 v znení neskorších predpisov

 

VYHLASUJE

POHOVOR na obsadenie pracovnej pozície

REFERENT PRE ÚČTOVNÍCTVO a FINANCOVANIE MESTSKÝCH ORGANIZÁCIÍ

na MsÚ v Hlohovci na Odbore ekonomickom

(zastupovanie počas dlhodobej PN)

 

Bližšie informácie v prílohe.


 
 

Voľné pracovné miesto - učiteľ/učiteľka Slovenský jazyk, Dejepis, Občianska náuka Vytlačiť
 

                       Základná škola, Ul. Arpáda Felcána 4, 920 01 Hlohovec

                    Telefón: 033/7421156 ▪ Mobil: 0903 930325 ▪ Email: zs.felcana@gmail.com

IČO: 36078506 ▪ DIČ: 2021323117

 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

V zmysle §11 a ods.1 zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

 

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, Ul. Arpáda Felcána 4, 920 01 Hlohovec

Kategória voľného pracovného miesta: učiteľ/učiteľka SJL, DEJ, OBN

Kvalifikačné predpoklady: Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.

Platové zaradenie: 753,00 € - 944,00 € podľa platovej tarify pedagogických zamestnancov a zvýšenia platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe od 1.9.2017.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • doklad o dosiahnutom ukončenom vzdelaní,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 15.8.2018 do 12.00 hod na adresu: Základná škola, Ul. Arpáda Felcána 4, 920 01 Hlohovec, prípadne mailom: zs.felcana@gmail.com

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nepozvať na osobný pohovor tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na osobný pohovor telefonicky, prípadne písomnou pozvánkou. Termín nástupu do pracovného pomeru je možný od 1.9.2018

 

V Hlohovci, dňa 26.7.2018

 

                                                                                               Mgr. Miroslava Múdra Vaňková

                                                                                                              riaditeľka školy                                        


 
 

Voľné pracovné miesto - pomocná sila do kuchyneVytlačiť
 

Základná škola, Ul. Arpáda Felcána 4, 920 01 Hlohovec

                    Telefón: 033/7421156 ▪ Mobil: 0903 930325 ▪ Email: zs.felcana@gmail.com

IČO: 36078506 ▪ DIČ: 2021323117

 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

 

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, Ul. Arpáda Felcána 4, 920 01 Hlohovec

Kategória voľného pracovného miesta: pomocná sila do kuchyne

Kvalifikačné predpoklady: základné vzdelanie

Platové zaradenie: 480,00 € podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa nariadenia vlády SR č. 358/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnym zamestnancom, na základe § 1 patria štátnym zamestnancom 1. januára 2018.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • životopis,
 • doklad o odbornej spôsobilosti, hygienické minimum
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte na adresu: Základná škola, Ul. Arpáda Felcána 4, 920 01 Hlohovec, mailom na zs.felcana@gmail.com alebo osobne.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na osobný pohovor. Termín nástupu do pracovného pomeru je možný od 1.9.2018.

V Hlohovci, dňa 26.7.2018

 

........................................................

                                                                                                               Mgr. Miroslava Múdra Vaňková

                                                                                                                          riaditeľka školy


 
 

Voľné pracovné miesto - kuchárka/kuchárVytlačiť
 

Základná škola, Ul. Arpáda Felcána 4, 920 01 Hlohovec

                    Telefón: 033/7421156 ▪ Mobil: 0903 930325 ▪ Email: zs.felcana@gmail.com

IČO: 36078506 ▪ DIČ: 2021323117

 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

 

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, Ul. Arpáda Felcána 4, 920 01 Hlohovec

Kategória voľného pracovného miesta: kuchárka/kuchár

Kvalifikačné predpoklady: výučný list v odbore kuchár/kuchárka

Platové zaradenie: 480,00 € podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa nariadenia vlády SR č. 358/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnym zamestnancom, na základe § 1 patria štátnym zamestnancom 1. januára 2018.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • životopis,
 • doklad o odbornej spôsobilosti, hygienické minimum,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte na adresu: Základná škola, Ul. Arpáda Felcána 4, 920 01 Hlohovec, mailom na zs.felcana@gmail.com alebo osobne.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na osobný pohovor. Termín nástupu do pracovného pomeru je možný od 1.9.2018.

V Hlohovci, dňa 26.7.2018

 

........................................................

                                                                                                               Mgr. Miroslava Múdra Vaňková

                                                                                                                          riaditeľka školy


 
 

Rekonštrukcia na Podzámskej uliciVytlačiť
 

Mesto Hlohovec oznamuje obyvateľom, že realizuje celoplošnú opravu miestnej komunikácie na ulici Podzámska, v časti od budovy VÚB po križovatku s ulicou Závalie  (koniec športového areálu základnej školy). V súvislosti s touto opravou bude dodávateľ prác realizovať celoplošnú pokládku asfaltu, ktorú budú sprevádzať dopravné obmedzenia.

V termíne od 15. do 19. 8. 2018 (streda - nedeľa) bude čiastočne obmedzená doprava z dôvodu odstraňovania asfaltových povrchov a čistiacich prác.

Obyvateľov priľahlých domov prosíme, aby krajnicu uvedenej komunikácie v tomto termíne nevyužívali na parkovanie svojich motorových vozidiel, aby mohli práce rýchlo a nerušene bez prestojov prebiehať.

Od pondelka 20. 8. 2018 bude komunikácia úplne uzavretá a neprejazdná z dôvodu pokládky asfaltu. Z tejto trasy bude od tohto termínu vylúčená aj mestská hromadná doprava. Bližšie informácie o obchádzkových trasách a náhradnom umiestnení autobusovej zastávky zverejníme v priebehu budúceho týždňa.

Za komplikácie v súvislosti s touto rekonštrukciu sa vám vopred ospravedlňujeme. Zároveň ďakujeme za porozumenie.

Mapa


 
 
Položky 1-10 z 28

dnes je: 16.8.2018

meniny má: Leonard

Dnes má službu:

Lekáreň U sv. Panny Márie
Námestie sv. Michala 25,
920 01 Hlohovec

033/7421242

ďalšie dni

Štvrtok 16.8.
Lekáreň U sv. Panny Márie
Námestie sv. Michala 25,
920 01 Hlohovec
033/7421242
Piatok 17.8.
Lekáreň Pri stanici
Železničná 4,
920 01 Hlohovec
033/7301859
Sobota 18.8.
Lekáreň Pod Terasou
Hollého 1,
920 01 Hlohovec
033/3000043
Nedeľa 19.8.
Lekáreň Podzámska
Podzámska 41/A,
920 01 Hlohovec
Pondelok 20.8.
Lekáreň Schneider
HM Tesco,
Za Váhom 4082/1
Utorok 21.8.
Lekáreň U sv. Michala
Hlohova 13,
920 01 Hlohovec
033/7302502
Streda 22.8.
Lekáreň U sv. Panny Márie
Námestie sv. Michala 25,
920 01 Hlohovec
033/7421242
Štvrtok 23.8.
Lekáreň Viktória
Nám. sv. Michala 5,
920 01 Hlohovec
033/7301868
webygroup

English version

29969405

Úvodná stránka