Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Rôzne oznamy

Rôzne oznamy

Voľné pracovné miesto - Vedúci odboru výstavbyVytlačiť
 

MESTO HLOHOVEC

zastúpené primátorom Ing. Miroslavom Kollárom v súlade s § 5 zákona č. 552/2003

Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení VYHLASUJE

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie pracovnej pozície

VEDÚCI ODBORU VÝSTAVBY
MsÚ v Hlohovci

 

Bližšie informácie v prílohe.


 
 

Voľné pracovné miesto - referent pre dopravu a technickú infraštruktúruVytlačiť
 

MESTO HLOHOVEC

zastúpené primátorom Ing. Miroslavom Kollárom

v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste

na Odbore výstavby Mestského úradu v Hlohovci  

VYHLASUJE

POHOVOR

na obsadenie pracovnej pozície

REFERENT  PRE DOPRAVU A TECHNICKÚ INFRAŠTRUKTÚRU

 Odbor výstavby na MsÚ v Hlohovci

 

Bližšie infromácie v prílohe.


 
 

Voľné pracovné miesto - referent pre územné plánovanie, architektúru a urbanizmusVytlačiť
 

MESTO HLOHOVEC

zastúpené primátorom Ing. Miroslavom Kollárom

v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste

na Odbore stratégie Mestského úradu v Hlohovci  

VYHLASUJE  

POHOVOR

na obsadenie pracovnej pozície

REFERENT  PRE ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE, ARCHITEKTÚRU A URBANIZMUS

 Odbor stratégie na MsÚ v Hlohovci

 

Bližšie informácie v prílohe.


 
 

Voľné pracovné miesto - Vedúci odboru ekonomickéhoVytlačiť
 

MESTO HLOHOVEC

zastúpené primátorom Ing. Miroslavom Kollárom v súlade s § 5 zákona č. 552/2003

Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení VYHLASUJE

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie pracovnej pozície

VEDÚCI ODBORU EKONOMICKÉHO
MsÚ v Hlohovci

 

Bližšie informácie v prílohe.


 
 

Prerušenie dodávky vody na ulici Železničná - 11.07.2019Vytlačiť
 

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.

oznamuje, že z dôvodu opravy vodovodnej prípojky bude vo štvrtok 11. júna 2019 prerušená dodávka vody na Železničnej ulici v časti od ulice M.R. Štefánika po ulicu Pribinova.

Odstávka potrvá od 7:30 do ukončenia prác. Predpokladaná doba odstávky je približne 4 hodiny.

Náhradné zásobovanie pitnou vodou je zabezpečené. Cisterna bude pristavená na parkovisku pred bytovým domov Pribinova 104 (oproti železničnej stanici).

Žiadame obyvateľov uvedenej lokality, aby sa predzásobili vodou.

Po ukončení odstávky môže dochádzať k miernemu zákalu. V prípade výskytu zákalu neodpúšťajte vodu. Odpúšťaním nepríde k ustáleniu ani odstráneniu zákalu (odpúšťanie má opačný efekt ako očakávate).

Ďakujeme za pochopenie.


 
 

Služba IOMO je dočasne nedostupnáVytlačiť
 

Mesto Hlohovec oznamuje, že služba IOMO (integrované obslužné miesto občana) je dočasne, z technických príčin na strane dodávateľa, nedostupná.

Rýchlosť odstránenia poruchy je závislá od operatívnosti štátnych inštitúcií.

Výpis a odpis z registra trestov, výpis z listu vlastníctva a výpis z obchodného registra vám poskytnú na pobočkách Slovenskej pošty.

O odstránení poruchy vás budeme informovať.

Ďakujeme za pochopenie.


 
 

Preladenie televíznej antényVytlačiť
 

Upozornenie

Obyvatelia, ktorí sledujú televízne vysielanie cez anténu,  prelaďte si prosím svoje televízne prijímače

Zmenia frekvencie voľného vysielania nastane v najbližších hodinách. Prelaďovanie frekvencii môže trvať aj niekoľko hodín, preto ak vám vypadne vysielanie cez anténu, stačí si preladiť televízne prijímače a programy sa vám naladia naspäť.

Ladenie je možné spustiť automaticky, alebo manuálne. Po preladení na nové frekvencie, môžete naďalej sledovať vysielanie cez anténu bezplatne.

Viac informácií spolu s návodom na preladenie nájdete na webovej stránke www.cezantenu.sk alebo sa informujte na infolinke 0800 611 211.

 


 
 

Vyhlásenie nebezpečenstva požiaruVytlačiť
 

 

MESTO HLOHOVEC – MESTSKÝ ÚRAD HLOHOVEC

M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec 

                 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                       

 Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch  v súlade s § 4 písm. b) a § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)

v územnom obvode okresu Hlohovec

od 03. júla 2019, 07.00 hod. do odvolania
 

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady  protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch a i ich ochrannom pásme z a k a z u j e najmä:

 

  • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
  • spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

 

Vlastníci, správcovia, alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarmi sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov  p o v i n n í  najmä:

 

  • zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť,
  • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,
  • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
  • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou,
  • vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje.

 

                                                                                                                          Ing. Miroslav Kollár

                                                                                                                             primátor mesta


 
 

Dotazníkový zber údajov Európska sociálna sondaVytlačiť
 

Počas mesiacov júl až november 2019 bude v Hlohovci prebiehať dotazníkový zber údajov Európska sociálna sonda. V tomto období budú anketári projektu ESS navštevovať domácnosti a uskutočňovať v nich rozhovory. Ide o medzinárodný sociálny prieskum o tom, čo si ľudia myslia o rozličných otázkach týkajúcich sa Slovenska. Prieskum sa uskutočňuje súčasne vo viac ako 30 krajinách Európy a pomôže zistiť nakoľko sú pohľady a názory ľudí v rôznych krajinách podobné alebo rozdielne. ESS je financovaná z národných aj európskych zdrojov. Na Slovensku sa zber dát realizuje už po piaty raz v spolupráci so spoločnosťou ACTLY s.r.o a je koordinovaný Centrom spoločenských a psychologických vied SAV.

Všetky získané informácie budú považované za striktne dôverné a bude sa s nimi zaobchádzať v súlade s európskym nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR) a v súlade s národnou legislatívou pre ochranu údajov.

Ak by ste mali otázky týkajúce sa štúdie Európska sociálna sonda, kontaktujte agentúru Actly s.r.o actly@actly.sk, 0944 652 214, alebo Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, infosvu@saske.sk, 055/6255856.

Viac informácií o projekte nájdete tu:
https://www.europeansocialsurvey.org/about/country/slovakia/

https://www.svusav.sk/projekty/europska-socialna-sonda/

https://www.europeansocialsurvey.org/

http://www.actly.sk/


 
 

Zámok Hlohovec bude zatvorený - 05.07.2019Vytlačiť
 


Mestské kultúrne centrum oznamuje verejnosti, že v piatok  5. 7. 2019 (štátny sviatok) bude Zámok Hlohovec zatvorený.

Ďakujeme za pochopenie.


 
 
Položky 1-10 z 49

dnes je: 16.7.2019

meniny má: Drahomír

podrobný kalendár

webygroup

English version

33885111

Úvodná stránka