Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Rôzne oznamy

Rôzne oznamy

Vansovej LomničkaVytlačiť
 

Únia žien v Hlohovci a EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC

pozývajú recitátorky nad 16 rokov na účasť
v okresnom kole súťaže dievčat a žien v prednese poézie a prózy

Vansovej Lomnička.

S príspevkom v poézii do dĺžky 5 minúť, v próze do 10 minút sa môžete prihlásiť

do 4. marca 2019

na FB stránke Helena Slobodová alebo

u pani Oľgy Mičkovej, te. 0907 261 002


 
 

Prerušenie distribúcie elektrickej energieVytlačiť
 

Dňa 18.02.2019 budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice :

V čase od 08:00 hod. do 10:00 hod.:

OSLOBODITEĽOV č. 108


 
 

Voľné pracovné miesto - vyučený kuchár/vyučená kuchárka, pomocný kuchár/pomocná kuchárkaVytlačiť
 

Základná škola, M. R. Štefánika 30, 920 01 Hlohovec kontakt: t. č.: 033/732 08 94, e-mail: jednotka@zshlohovec.edu.sk , web: www.zsstefhlo.edupage.org


Oznámenie o voľnom pracovnom mieste


V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste nepedagogického zamestnanca:

Názov a adresa zamestnávateľa:
Základná škola, M. R. Štefánika 30, 920 01 Hlohovec

Kategória voľného pracovného miesta:

vyučená kuchárka/vyučený kuchár
pomocná kuchárka/pomocný kuchár

trvalý pracovný pomer

Kvalifikačné predpoklady: základné vzdelanie, stredné odborné vzdelanie

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • zdravotný preukaz
 • doklady o odbornej spôsobilosti, hygienické minimum
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

Termín nástupu: ihneď

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte čo najskôr na adresu školy:
Školská jedáleň pri ZŠ
M. R. Štefánika 30 920 01 Hlohovec

Výber zamestnanca bude na základe osobného pohovoru. Pohovor s uchádzačom bude dohodnutý telefonicky.


Hlohovec 09.01. 2019


Mgr. Zuzana Kolníková
riaditeľka ZŠ


 
 

Plán CVČ Dúha - január 2019Vytlačiť
 

Plán CVČ Dúha - január 2019

Súbor na stiahnutie Plan_CVC_Duha.pdf Plan_CVC_Duha.pdf (157.4 kB)

 
 

Príručka na ochranu obyvateľstva na roky 2019 – 2020 k dispozícií na mestskom úradeVytlačiť
 

Atómové elektrárne Jaslovské Bohunice vydali „Príručku na ochranu obyvateľstva“ na roky 2019 - 2020 vo forme kalendára. Nájdete v nej informácie, ktoré by vám mohli byť užitočné v prípade, ak by ste začuli zvuk sirén a nešlo by len o pravidelnú skúšku.

Obyvatelia mesta Hlohovec si môžu kalendáre bezplatne vyzdvihnúť v úradných hodinách na Mestskom úrade v Hlohovci v klientskom centre, informačnom centre a tiež v kancelárii mestského úradu v Šulekove.


 
 

Voľné pracovné miesto - pomocný kuchár/pomocná kuchárka - zastupovanie počas PNVytlačiť
 

MATERSKÁ ŠKOLA KALINČIAKOVA 1, 920 01  HLOHOVEC

 www.ms-kal.webnode.sk, e-mail: materskaskolakalinciakova@gmail.com, tel. č.: 033/742 19 85

                                               

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

 V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste nepedagogického zamestnanca.

Názov  a adresa zamestnávateľa:

Materská škola, Kalinčiakova 1,  920 01 Hlohovec

Kategória voľného pracovného miesta: pomocná kuchárka/pomocný kuchár - zastupovanie počas dlhodobej PN na elokovanom pracovisku Vinohradská 7, Hlohovec ako súčasť Materskej školy Kalinčiakova 1, 920 01 Hlohovec

Dátum nástupu: ihneď

Kvalifikačné predpoklady: základné vzdelanie, stredné odborné vzdelanie

Požadované doklady:

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania
 • Profesijný životopis
 • Zdravotný preukaz
 • Doklady o odbornej spôsobilosti, hygienické minimum
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými údajmi doručte čo najskôr na adresu:

Materská škola

Kalinčiakova 1

920 01 Hlohovec

Email: materskaskolakalinciakova@gmail.com

Výber  zamestnanca bude na základe osobného pohovoru. Pohovor s uchádzačom bude dohodnutý  telefonicky, príp. elektronicky.

 

Hlohovec 07. 01. 2019


PaedDr. Ingrid Valovičová, riaditeľka materskej školy


 
 

Voľné pracovné miesto - ekonóm/ekonómka rozpočtovej organizácieVytlačiť
 

Materská škola
Hollého 3
920 01 Hlohovec
tel. č. /fax 033 / 730 10 81
e-mail: mshlohovec1@mail.t-com.sk
webové sídlo:www.msholleho.webnode.sk
-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Stanovená pracovná činnosť v zmysle Nariadenia vlády č. 341/2004 Z. Z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmene a dopĺňaní zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste:

Názov a adresa zamestnávateľa: Materská škola, Hollého 3, 920 01 Hlohovec

Kategória: ekonóm/ekonómka rozpočtovej organizácie

Kvalifikačné predpoklady: stredné odborné vzdelanie

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • doklady o dosiahnutom ukončenom vzdelaní
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

Termín nástupu: 01. 02. 2019

Pracovný pomer na dobu neurčitú

Platové zaradenie: Funkčný plat je stanovený zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte na adresu:

Materská škola, Hollého 3, 920 01 Hlohovec alebo elektronicky: mshlohovec1@mail.t-com.sk

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nepozvať na osobný pohovor tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na osobný pohovor pred výberovú komisiu elektronicky, prípadne telefonicky.

Hlohovec 02. 01. 2019


PhDr. Lívia Klostermannová
riaditeľka MŠ


 
 

Voľné pracovné miesto - pomocná kuchárka/pomocný kuchár - zastupovanie počas dlhodobej PN, od augusta možnosť TPP Vytlačiť
 

Materská škola, Ľ. Podjavorinskej 8, 920 03 Hlohovec, m č. Šulekovo

 

                                               Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

 

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste nepedagogického zamestnanca.

Názov  a adresa zamestnávateľa:

Materská škola, Ľ. Podjavorinskej 8,  920 03 Hlohovec, m. č. Šulekovo

Kategória voľného pracovného miesta: pomocná kuchárka/pomocný kuchár - zastupovanie počas dlhodobej PN, od augusta možnosť TPP

Dátum nástupu: ihneď

Kvalifikačné predpoklady: základné vzdelanie, stredné odborné vzdelanie

Požadované doklady:

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania
 • Profesijný životopis
 • Zdravotný preukaz
 • Doklady o odbornej spôsobilosti, hygienické minimum
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými údajmi doručte čo najskôr na adresu:

Materská škola

Ľ. Podjavorinskej 8

920 03 Hlohovec, m. č. Šulekovo

Email: 3mickova3@azet.sk

 

Výber  zamestnanca bude na základe osobného pohovoru. Pohovor s uchádzačom bude dohodnutý  telefonicky, príp. elektronicky.

Hlohovec-Šulekovo  07. 01. 2019                                                      

                                                                                                                                            

PaedDr. Danka Bokorová

riaditeľka


 
 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ s aprobáciou matematikaVytlačiť
 

Základná škola, M. R. Štefánika 30, 920 01 Hlohovec

kontakt: t.č.: 033/733 15 31, e-mail: jednotka@zshlohovec.edu.sk , web: www.zsstefhlo.edupage.org

 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

V zmysle § 11a) ods. 1 zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, M. R. Štefánika 30, 920 01 Hlohovec

Kategória: učiteľ s aprobáciou matematika

Kvalifikačné predpoklady: vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • doklady o dosiahnutom ukončenom vzdelaní
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

Termín nástupu: od 04.02.2019

Platové zaradenie: funkčný plat na ponúkanú pozíciu je stanovený v zmysle zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte písomne najneskôr do 20. 01. 2019 na adresu školy:

Základná škola
M. R. Štefánika 30
920 01 Hlohovec

Výber zamestnanca bude na základe osobného pohovoru. Pohovoru  sa zúčastnia len prizvaní uchádzači. Pohovor s uchádzačom bude dohodnutý telefonicky, resp. elektronicky.

Hlohovec 20.12. 2018

 

Mgr. Zuzana Kolníková

riaditeľka ZŠ


 
 

Zberné dvory zatvorené z technických príčinVytlačiť
 

Mesto Hlohovec oznamuje obyvateľom, že dňa 29. 12. 2018 (sobota) a 31. 12. 2018 (pondelok) budú oba zberné dvory zatvorené z technických príčin a čerpania dovoleniek.


 
 
Položky 1-10 z 22

dnes je: 20.1.2019

meniny má: Dalibor

webygroup

English version

31685577

Úvodná stránka