Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Rôzne oznamy

Rôzne oznamy

Oznámenie o uzávierke - Michalský jarmokVytlačiť
 

OZNAM

Mesto Hlohovec oznamuje, že z dôvodu konania Michalského jarmoku a potreby umiestnenia zariadení technicko – zábavnej činnosti bude od 03,00 hod. dňa 25.09.2019 do 05,00 hod. dňa 26.09.2019 prebiehať úplná uzávierka miestnej komunikácie Železničná ul. v Hlohovci.

Následne od 05,00 hod. dňa 26.09.2019 do 18,00 hod. dňa 26.09.2019 bude prebiehať úplná uzávierka miestnej  komunikácie ul. Starý rínok.

Od 18,00 hod. dňa 26.09.2019 do 12,00 hod. dňa 30.09.2019 bude prebiehať úplná uzávierka miestnych komunikácií Pribinova ul.  v úseku od križovatky s cestou II/507 ul. SNP  po križovatku so Železničnou ul., ul. M.R. Štefánika v úseku od križovatky s Tolstého ul. po križovatku s Puškinovou ul., Puškinova ul. v celej dĺžke,  ul.  Štúrova v úseku od križovatky s ul. Starý rínok po križovatku s ul. Železničná a Jesenského ul. od križovatky s  Radlinského ul.

Z uvedeného dôvodu budú presmerované spoje MHD nasledovne:

 • spoje nebudú prechádzať Bernolákovou ul., železničnou stanicou, v opačnom smere Hurbanovou ul., Jesenského ul. a Pribinovou ul.
 • spoje budú smerované :
 • zo smeru  Kaufland naul. SNP – Hlohova ul. ZŠ - ul. M.R.Štefánika(bývalá elektráreň)a ďalej smerom na Novú štvrť
 • zo smeru Hviezdoslavova ul. – na ul.M.R.Štefánika – Hlohová ul. - ul. SNP a ďalej smerom ku Kauflandu

 

Autobusové zastávky prímestských autobusových liniek  budú od 03,00 hod. dňa 25.09.2019 do 12,00 hod. dňa 30.09.2019 na ul. M.R. Štefánika v Hlohovci (bývalá elektráreň) v smere k železničnému priecestiu,  umiestnené nasledovne:

zast. č. 1:           MHD, Sereď, Dvorníky

zast. č. 2:            H. Otrokovce, Ardanovce, Radošina, Piešťany-Radošina

zast. č. 3:            V. Ripňany, Pastuchov - Lukáčovce, Topoľčany

zast. č. 4:            J.Bohunice, Malženice, V.Kostoľany, Žlkovce

zast. č. 5:            Trnava, Trakovice, Bučany, Bratislava, Šúrovce-Trnava

zast. č. 6:            Piešťany, Madunice, Sokolovce, Vrbové

zast. č. 7:            Šulekovo, Leopoldov, Červeník

zast. č. 8:            Nitra, Sasinkovo       

 

Zároveň od 12,00 hod. dňa 30.09.2019 do 12,00 hod. dňa 01.10.2019 bude z dôvodu obnovy vodorovného dopravného značenia  uzatvorené parkovisko pre osobné motorové vozidlá na Železničnej ul. v Hlohovci.

 

Hlohovec, 23.09.2019

 

Ing. Miroslav Kollár

primátor mesta

 

 

 


 
 

Participatívny rozpočet – hlasovanie verejnostiVytlačiť
 

Podporte svojim hlasom niektoré z 13 nápadov Hlohovčanov na internetovej stránke https://hlohovec.hlasobcanov.sk/


Mesto Hlohovec po roku opäť spúšťa hlasovanie verejnosti za nápady Hlohovčanov v projekte Participatívny rozpočet. Tento rok je na víťazné nápady vyčlenená celková suma 60 000 eur, o ktorej využití rozhodnete v hlasovaní práve Vy. Vyberte si projekty / zadania, ktoré sa Vám páčia, zadajte bezplatný SMS kód a pomôžte tak rozhodnúť o nápadoch pre lepší Hlohovec. Každý hlas je dôležitý.


PR_hlasovanie_plagat.png


 
 

Voľné pracovné miesto - opatrovateľ/opatrovateľka v domácnostiVytlačiť
 

MESTO HLOHOVEC

zastúpené primátorom Ing. Miroslavom Kollárom

v súlade s § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste

 na Odbore spoločenských služieb a

VYHLASUJE

POHOVOR na obsadenie pracovnej pozície

OPATROVATEĽ / OPATROVATEĽKA V DOMÁCNOSTI

 

Bližšie informácie v prílohe.


 
 

Voľné pracovné miesto - vedúci odboru ekonomickéhoVytlačiť
 

MESTO HLOHOVEC

zastúpené primátorom Ing. Miroslavom Kollárom

v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste

na Odbore stratégie Mestského úradu v Hlohovci  

VYHLASUJE

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie pracovnej pozície

VEDÚCI ODBORU EKONOMICKÉHO

MsÚ v Hlohovci

Bližšie informácie v prílohe.


 
 

Voľné pracovné miesto - vedúci odboru výstavbyVytlačiť
 

MESTO HLOHOVEC

zastúpené primátorom Ing. Miroslavom Kollárom

v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste

na Odbore stratégie Mestského úradu v Hlohovci  

VYHLASUJE

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie pracovnej pozície

VEDÚCI ODBORU VÝSTAVBY

MsÚ v Hlohovci

Bližšie informácie v prílohe.


 
 

Voľné pracovné miesto - referent pre účtovníctvo a fakturáciuVytlačiť
 

MESTO HLOHOVEC

zastúpené primátorom Ing. Miroslavom Kollárom

v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste

na Odbore stratégie Mestského úradu v Hlohovci  

VYHLASUJE

POHOVOR

na obsadenie pracovnej pozície - na zastupovanie

REFERENT  PRE ÚČTOVNÍCTVO A FAKTURÁCIE

 Odbor ekonomický, Referát financií na MsÚ v Hlohovci

 

Bližšie informácie v prílohe.


 
 

Pripomienkovanie platných cestovných poriadkovVytlačiť
 

Mesto Hlohovec oznamuje, že v termíne

 

 od 16. 9. 2019 do 30. 9. 2019

je možné zasielať požiadavky na úpravu súčasne platných cestovných poriadkov pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy, do ktorých dopravca po zverejnení železničných cestovných poriadkov, zohľadní časové posuny vlakov a podľa možností zosúladí prestupy na jednotlivých prestupových uzloch.

Platné cestovné poriadky sú zverejnené na internetových stránkach dopravcov zabezpečujúcich služby vo verejnom záujme.

Požiadavky na úpravu súčasne platných cestovných poriadkov pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy je potrebné zasielať písomne alebo e- mailom Mestu Hlohovec, e-mail: msu@hlohovec.sk  alebo  dopravcovi, ktorý autobusovú dopravu zabezpečuje,  na vedomie Trnavskému samosprávnemu kraju, e-mail: skvorakova.magda@trnava-vuc.sk,  doprava@trnava-vuc.sk.

Adresy dopravcov zabezpečujúcich verejnú pravidelnú autobusovú dopravu v územnom obvode Trnavského samosprávneho kraja, na ktoré možno zaslať požiadavky:

 

SAD Dunajská Streda, a.s.

Bratislavská cesta 918/2

923 13 Dunajská Streda

https://www.sadds.sk/sk/cestovny-poriadok

e-mail: ladziansky@sadds.sk,

zabezpečuje linky začínajúce trojčíslím 201 a 202;

 

ARRIVA Trnava, a.s.

Nitrianska 5

917 54 Trnava

http://www.sadtrnava.sk/primestska-doprava/cestovne-poriadky

e-mail: cp.arrivatrnava@arriva.sk

zabezpečuje linky začínajúce trojčíslím 203, 204 205 a 207;

 

SKAND Skalica, s.r.o.

Nádražná 26

909 01 Skalica

http://www.skand.sk/pravidelna-autobusova-doprava

e-mail: dusikova@skand.sk

zabezpečuje linky začínajúce trojčíslím 206;

 

Trnavský samosprávny kraj

Odbor dopravnej politiky

Starohájska 10

917 01 Trnava

e-mail: skvorakova.magda@trnava-vuc.sk,

doprava@trnava-vuc.sk;

 

 

Na požiadavky doručené po stanovenom termíne nebude prihliadnuté a ďalšie zmeny cestovných poriadkov počas ich platnosti sú plánované v termíne apríl a september 2020.

 

Hlohovec 13. 9. 2019

 

 Ing. Miroslav Kollár

 primátor mesta


 
 

Rozmiestnenie autobusových zastávok počas konania Michalského jarmoku Vytlačiť
 

Rozmiestnenie

autobusových zastávok prímestských autobusových liniek a MHD
na ul. M.R. Štefánika, v priestore pred budovou Západoslovenskej energetiky, v termíne od 03:00 hod. dňa 25. 09. 2019 do 12:00 hod. dňa 30. 09. 2019:

 

 1. Dvorníky, Sereď, Nitra, Sasinkovo
   
 2. H. Otrokovce, Ardanovce
  Radošina, Piešťany – Radošina
   
 3. V. Ripňany, Pastuchov – Lukáčovce
   
 4. J. Bohunice, Malženice, V. Kostoľany
  Žlkovce
   
 5. Trnava, Trakovice, Bučany, Bratislava
  Šúrovce – Trnava
   
 6. Piešťany, Madunice, Sokolovce
  Vrbové
   
 7. Šulekovo, Leopoldov, Červeník

 

Zastávka MHD pre oba smery bude umiestnená na začiatku ulice
M.R. Štefánika v smere od železničnej stanice a spoje MHD budú presmerované nasledovne:

 

 • spoje nebudú prechádzať ulicou Bernolákova, železničnou stanicou,
  v opačnom smere ulicami Hurbanova, Jesenského a Pribinova
 • spoje budú smerované :

→ zo smeru Kaufland - ul. SNP, Hlohová ul. ZŠ - na ul. M.R.Štefánika (bývalá elektráreň) a ďalej smerom na Novú štvrť

→ zo smeru Hviezdoslavova ul. – na ul. M.R.Štefánika – Hlohová ul. -
ul. SNP a ďalej smerom ku Kauflandu

 

Hlohovec 11.09.2019

                                                                             

                                                                              Ing. Miroslav Kollár

                                                                              primátor mesta

 


 
 

Voľné pracovné miesto - pomocná sila do kuchyneVytlačiť
 

Voľné pracovné miesto – pomocná sila do kuchyne

Základná škola Podzámska 35 , 920 01 Hlohovec

 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, Podzámska 35, 920 01 Hlohovec

Kategória: pomocná sila do kuchyne

Kvalifikačné predpoklady: základné

Termín nástupu: ihneď

Pracovný pomer na dobu: určitú, počas zastupovania PN

 Požadované doklady:

- žiadosť o prijatie do zamestnania

- profesijný životopis

- doklady o dosiahnutom ukončenom vzdelaní

- platný zdravotný preukaz

- osvedčenie o odbornej spôsobilosti pri výrobe, manipulácií a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov

- súhlas so spracovaním osobných údajov

 

 Základná hrubá mzda: podľa platných tabuliek

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte na adresu:

Základná škola

Podzámska 35

920 01  Hlohovec

E-mail: zs@zspodhlo.edu.sk 

 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nepozvať na osobný pohovor tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na osobný pohovor elektronicky, prípadne telefonicky.

 V Hlohovci 04.09.2019                                                                               Mgr. Monika Motyčková

                                                                                                                                   riaditeľka ZŠ

Kontakt: t. č.: 033/7910517, e-mail: zs@zspodhlo.edu.sk,

 


 
 

Aktuálne termíny vývozu BRKO na septemberVytlačiť
 

V septembrovom vydaní Život v Hlohovci boli nesprávne uverejnené termíny vývozu BRKO.

Vývoz bude prebiehať od 2. – 6. 9. a 16. – 20. 9. a 30. 9. podľa jednotlivých rajónov, v pondelok až piatok.

Verejnosti sa týmto ospravedlňujeme za vzniknutú situáciu.

BRKO.PNG


 
 
Položky 1-10 z 27

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup

English version

34664080

Úvodná stránka