Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Systém SMS notifikácií mesta Hlohovec

Buďte v reálnom čase informovaní o tom, čo sa deje vo vašom meste


Ilustračné foto

 

  • Neplánované odstávky vody, elektrickej energie
  • Mimoriadne udalosti
  • Krízové situácie

 

 

Mesto Hlohovec ponúka obyvateľom bezplatnú službu SMS a e-mailových správ. Je to jednoduchý a pohodlný spôsob rýchleho informovania obyvateľov formou krátkych textových a e-mailových notifikácií.

Stačí, ak sa pre odber SMS a e-mailových správ zaregistrujete a vyplníte krátky formulár. Po registrácii vám bude zaslaná potvrdzujúca SMS alebo e-mail. Táto služba je pre vás bezplatná, za prijaté SMS a e-maily neplatíte. Z odberu notifikácií je možné sa kedykoľvek odhlásiť.Pre odber správ vyplňte nasledujúci formulár:

Dátum (RRRR-MM-DD)

Súhlasím: Informácie (notifikácie) súčasne žiadam zasielať aj na uvedenú e-mailovú adresu.

Prevádzkovateľ: Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec, IČO: 00312509, telefón: +42133 7368111, fax: +42133 7423228, e-mail: msu@hlohovec.sk.

Zodpovedná osoba: kontakt - zodpovednaosoba@hlohovec.sk; tel. č. +421 33 7368 239.

V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení so znením Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) Vás informujeme, že Vami poskytnuté osobné údaje v rozsahu (meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, dátum narodenia, telefónne číslo a e-mailová adresa) bude prevádzkovateľ Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec, IČO: 00312509 spracúvať za účelom informovania obyvateľov Mesta Hlohovec formou krátkych textových a e-mailových notifikácií a to po dobu určenú registratúrnym poriadok prevádzkovateľa. Právnym základom spracúvania je splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.Tieto údaje sa neposkytujú žiadnym ďalším prijímateľom a taktiež sa neuskutočňuje žiadny prenos údajov do tretích krajín / zahraničia. 

 

Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ako je právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a i., sú dostupné na webovom sídle prevádzkovateľa www.hlohovec.sk v sekcii Ochrana osobných údajov.

S poukazom na § 1 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.“

Mesto Hlohovec si vyhradzuje právo nezaradiť žiadateľa do systému SMS notifikácií mesta Hlohovec v prípade, že uvedené údaje nie sú úplné a pravdivé.
Upozornenie: Položky vyznačené farebným rámom sú povinné

Žiadosť o vyradenie zo systému SMS notifikácií


 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

webygroup

English version

34840377

Úvodná stránka