Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Úradné oznamy - archív

Nájomné byty na Pribinovej ul. 104 - Aktuálna evidencia žiadateľov Vytlačiť
 


 
 

MESTO HLOHOVEC ZVEREJŇUJE - zámer prenájmov majetku vo vlastníctve Mesta Hlohovec z dôvodu hodného osobitného zreteľaVytlačiť
 


 
 

MESTO HLOHOVEC ZVEREJŇUJE - zámer podnájmu nehnuteľného majetku Mesta Hlohovec z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nebytových priestorov v budove bývalej ZŠ na ul. Seredskej v ŠulekoveVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Prilohy.pdf Prilohy.pdf (699.1 kB)

 
 

MESTO HLOHOVEC ZVEREJŇUJE zámer prenájmu majetku vo vlastníctve Mesta Hlohovec z dôvodu hodného osobitného zreteľaVytlačiť
 


 
 

Oznam o doručení písomnosti - GRAČIK JANO, MIHALEK JURAJ, VÍČANOVÁ DOMINIKA, MENYHÁZOVÁ BLANKA, DYCHA ZOLTÁN, ĎURIŠOVÁ JANA, LJAVROŠKA PAVELVytlačiť
 


 
 

Oznam o konaní MsZVytlačiť
 

V zmysle § 12 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov sa uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec

 

dňa 14. decembra 2017, t. j. vo štvrtok o 14.00 h

v Hoteli Jeleň na Nám. sv. Michala  v Hlohovci

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu rokovania, voľba komisií
 3. Aktuálna informácia o meste
 4. Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2017
 5. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 203/2017 o miestnom poplatku za rozvoj
 6. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 201/2017, ktorým sa určujú podrobnosti financovania ZUŠ, MŠ a školských zariadení na území mesta Hlohovec
 7. Návrh programového rozpočtu mesta Hlohovec na r. 2018 - 2020
 8. Nepeňažný vklad majetku Mesta Hlohovec do základného imania spoločnosti Vodárenské a technické služby, s.r.o.
 9. Majetkovoprávne záležitosti – nájom, darovanie, zriadenie vecného bremena
 10. Majetkovoprávne záležitosti – Dodatok č. 1 k ZM č. 223/2016, Dodatok č. 1 k ZM č. 226/2016, zriadenie predkupného práva, zriadenie vecného bremena
 11. Majetkovoprávne záležitosti - podnájom
 12. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 202/2017 – Prevádzkový poriadok pohrebiska mesta Hlohovec a m. č. Šulekovo
 13. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 200/2017 o organizácii miestneho referenda na území mesta Hlohovec
 14. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 204/2017 o sociálnej službe Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci
 15. Návrh na pridelenie bytu žiadateľke o 2-izbový nájomný byt
 16. Upustenie od vymáhania pohľadávky   
 17. Dodatok č. 12 Zriaďovacej listiny Mestského kultúrneho centra Hlohovec 
 18. Predloženie projektu „Cyklistické komunikácie v meste Hlohovec a m. č. Šulekovo“ v rámci výzvy IROP č. IROP-PO1“SC122-2016-15
 19. Správa o vykonaných kontrolách
 20. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018    
 21. Zriaďovacie listiny a dodatky k zriaďovacím listinám MŠ
 22. Interpelácie   
 23. Rôzne
 24. Záver

O 17.00 h bude rokovanie MsZ prerušené pre možnosť vystúpenia občanov.

Touto  cestou pozývame občanov na zasadnutie MsZ.

Priamy prenos z rokovania MsZ je možné sledovať na www.zastupitelstvo.sk.


 
 

NÁVRH plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018Vytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti - Alexander Valko Vytlačiť
 


 
 

ZRUSENIE TRVALEHO POBYTU: ANDREA ANDREJCIKOVA, SEBASTIAN ANDREJCIKVytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Rozšírenie výrobného areálu Plastic Omnium Automotive Slovakia s.r.o., Hlohovec – II. etapaVytlačiť
 


 
 
Položky 1-10 z 2894

dnes je: 16.12.2017

meniny má: Albína

Dnes má službu:

Lekáreň Schneider
HM Tesco,
Za Váhom 4082/1

ďalšie dni

Sobota 16.12.
Lekáreň Schneider
HM Tesco,
Za Váhom 4082/1
Nedeľa 17.12.
Lekáreň BENU
Nitrianska 96,
920 01 Hlohovec
Pondelok 18.12.
Lekáreň Viktória
Nám. sv. Michala 5,
920 01 Hlohovec
033/7301868
Utorok 19.12.
Lekáreň Actis
Námestie sv. Michala 16,
920 01 Hlohovec
033/7301370
Streda 20.12.
Lekáreň BENU
Nitrianska 96,
920 01 Hlohovec
Štvrtok 21.12.
Fraštacká lekáreň
SNP 10,
920 01 Hlohovec
033/7320014
Piatok 22.12. - 23.12.
Lekáreň BENU
Nitrianska 96,
920 01 Hlohovec
webygroup

English version

27315023

Úvodná stránka