Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Úradné oznamy

Úradná tabuľa mesta Hlohovec umiestnená na Nám. sv. Michala

Oficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov - Nám. sv. MichalaOficiálna úradná tabuľa mesta Hlohovec 11 kusov - Nám. sv. Michala

 

 

 

 

 


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním - „Rekonštrukcia vodovodov na ulici R. Dilonga a na Fraštackej ulici“Vytlačiť
 


 
 

Oznam o doručení písomnosti - MYDLO IGOR, TVRDÝ ADRIÁN, ONDRIŠ DANIEL, DANIŠOVÁ KRISTÍNA, KRIŠTOF DÁVIDVytlačiť
 


 
 

Oznam o konaní MsZVytlačiť
 

V zmysle § 12 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov sa uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec

 

dňa 24. apríla 2018, t. j. V UTOROK o 14.00 h

v Hoteli Jeleň na Nám. sv. Michala  v Hlohovci

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu rokovania, voľba komisií
 3. Aktuálna informácia o meste a o rokovaniach s VÚC
 4. Majetkovoprávne záležitosti - prevod, zámena, nájom, zriadenie vecného bremena
 5. Majetkovoprávne záležitosti - podnájom
 6. Záverečná hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Hlohovec za rok 2017 a Návrh záverečného účtu mesta za rok 2017
 7. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Hlohovec na rok 2018
 8. Rozpočtové pravidlá mesta Hlohovec - novela
 9. Návrh na prijatie dlhodobého investičného úveru na financovanie vybraných investičných akcií
 10. Dodatok č. 1 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Hlohovec
 11. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 212/2018 Trhový poriadok - Peterské hody
 12. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 213/2018, ktorým sa mení VZN mesta Hlohovec č. 208/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Hlohovec
 13. Návrhy dodatkov k zriaďovacím listinám ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hlohovec, vyradenie školskej jedálne a zaradenie výdajnej školskej jedálne 
 14. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 214/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Hlohovec č. 176/2017, ktorým sa ustanovujú podrobnosti súvisiace s držaním psov na území mesta Hlohovec
 15. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 215/2018, ktorým sa mení VZN mesta Hlohovec č. 200/2017 o organizácii miestneho referenda na území mesta Hlohovec
 16. Zrušenie prevádzkovateľa Mesto Hlohovec zapísaného v Obchodnom registri Okresného  súdu Trnava ako prevádzkovateľa televízneho vysielania 
 17. Dodatok č. 5 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Hlohovci
 18. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 216/2018  o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hlohovec
 19. Návrh na zrušenie štatútu pre Denné centrum Ruža, Denné centrum Peter, Denné centrum Bereksek
 20. Územný plán mesta Hlohovec, Návrh VZN mesta Hlohovec č. 211/2018 o Územnom pláne mesta Hlohovec  
 21. Predloženie projektu "Posilnenie kapacity zhodnocovania odpadov zberného dvora mesta Hlohovec" v rámci výzvy Ministerstva životného prostredia SR
 22. Predloženie projektu "Rekonštrukcia a modernizácia telocvične ZŠ M. R. Štefánika v Hlohovci" v rámci výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
 23. Hodnotiaca správa k plneniu Programu rozvoja mesta Hlohovec na roky 2016 - 2023, priebežná za roky 2016/2017"
 24. Správa o vykonaných kontrolách 
 25. Interpelácie  
 26. Rôzne
 27. Záver

 

O 17.00 h bude rokovanie MsZ prerušené pre možnosť vystúpenia občanov.

Touto  cestou pozývame občanov na zasadnutie MsZ.

Priamy prenos z rokovania MsZ je možné sledovať na www.zastupitelstvo.sk.


 
 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín na základe podania Obchodnej akadémie, Tehelná 4, 920 01 Hlohovec - ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou - štvrtok dňa 26.4.2018 o 10.00 hod., na ulici Tehelná 4 v HlohovciVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín na základe podania MUDr. Pavla Andela, Inovecká 17, 920 01 Hlohovec - ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou - štvrtok dňa 26.04.2018 o 13.00 hod., na ulici R. Dilonga 1 v HlohovciVytlačiť
 


 
 

ZRUSENIE TRVALEHO POBYTU - LUBOMIR HULMANVytlačiť
 


 
 

Oznam o doručení písomnosti - CHALÁNY IVAN, BEŃOVÁ ĽUBICA, CHYNORADSKÝ PETER, ŠULÁK IVANVytlačiť
 


 
 

OZNÁMENIE o začatí územného konania a upustení od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania - „INS_FTTH_HC_Hlohovec_KBV_Závalie“Vytlačiť
 


 
 

Oznam o doručení písomnosti - REGNER JURAJ, HIRC MILAN, KEKIŠ ŚTEFAN, BRIATKA TOMÁŠ, SLOVÁK DANIEL, HURÁK DUŚAN, SUROVÁ DOMINIKAVytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania -„Prístavba zázemia pre multifunkčnú halu a Spevnené plochy“Vytlačiť
 


 
 
Položky 1-10 z 46

dnes je: 19.4.2018

meniny má: Jela

Dnes má službu:

Lekáreň BENU
Nitrianska 96,
920 01 Hlohovec

ďalšie dni

Štvrtok 19.4.
Lekáreň BENU
Nitrianska 96,
920 01 Hlohovec
Piatok 20.4.
Fraštacká lekáreň
SNP 10,
920 01 Hlohovec
033/7320014
Sobota 21.4.
Lekáreň Schneider
HM Tesco,
Za Váhom 4082/1
Nedeľa 22.4.
Lekáreň BENU
Nitrianska 96,
920 01 Hlohovec
Pondelok 23.4.
Lekáreň Pod Terasou
Hollého 1,
920 01 Hlohovec
033/3000043
Utorok 24.4.
Lekáreň Podzámska
Podzámska 41/A,
920 01 Hlohovec
Streda 25.4.
Lekáreň Pri stanici
Železničná 4,
920 01 Hlohovec
033/7301859
Štvrtok 26.4.
Lekáreň U sv. Michala
Hlohova 13,
920 01 Hlohovec
033/7302502
webygroup

English version

28739894

Úvodná stránka