Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

 

Návrhy všeobecne záväzných nariadení

 

Všeobecne záväzné nariadenia


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 226 /2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 183 / 2017 o ustanovení podrobností o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území mesta Hlohovec

Schválené: 28.6.2018

Vyhlásené: 3.7.2018

Účinnosť: 18.7.2018

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe prenesenej pôsobnosti podľa § 5 ods. 1 a § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a podľa § 69 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, vydáva toto:

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 226 /2018, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 183 / 2017 o ustanovení podrobností o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene
na území mesta Hlohovec


Čl. I

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 183 / 2017 o ustanovení podrobností o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území mesta Hlohovec (ďalej len „nariadenie“) sa týmto všeobecne záväzným nariadením mení a dopĺňa nasledovne:

1. V čl. 2 sa mení ustanovenie ods. 2, pričom nový ods. 2 znie:
„2. Verejné priestranstvo je priestranstvo definované osobitným zákonom.1a “
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie: „§2b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.“

2. Ostatné ustanovenia nariadenia zostávajú bez zmeny.


Čl. II

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Hlohovci dňa 28.06.2018 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od zverejnenia na úradnej tabuli mesta.


....................................................
Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta


dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

webygroup

English version

34889991

Úvodná stránka