Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

 

Návrhy všeobecne záväzných nariadení

 

Všeobecne záväzné nariadenia


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 232/2018, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 207/2018 o umiestňovaní plagátov na verejných priestranstvách v meste Hlohovec

Schválené: 27.9.2018

Vyhlásené: 2.10.2018

Účinnosť: 17.10.2018

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 232/2018, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 207/2018 o umiestňovaní plagátov na verejných priestranstvách v meste Hlohovec

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva podľa § 4 ods. 5 písm. a) bod 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 232/2018, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 207/2018 o umiestňovaní plagátov na verejných priestranstvách v meste Hlohovec.


Čl. I

Všeobecne záväzné nariadenie č. 207/2018 o umiestňovaní plagátov na verejných priestranstvách v meste Hlohovec (ďalej len „nariadenie“) sa týmto všeobecne záväzným nariadením mení nasledovne: 1. V úvodnej vete nariadenia sa text „podľa § 4 ods. 3 písm. n) zákona“ nahrádza znením „podľa § 4 ods. 5 písm. a) bod 5 zákona“. 2. V čl. 2 sa mení ustanovenie ods. 2, pričom nový ods. 2 znie:

„2. Verejné priestranstvo je priestranstvo definované osobitným zákonom.3 “
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie: „§2b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.“

3. Ostatné ustanovenia nariadenia zostávajú bez zmeny.


Čl. II

Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Hlohovci dňa 27. 09. 2018 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od zverejnenia na úradnej tabuli mesta.


Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta


dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

webygroup

English version

34889519

Úvodná stránka