Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Hlohovec - oficiálna stránka mesta

Zoznam daňových dlžníkov

Mesto Hlohovec podľa § 52 zákona 563/2009 Z.z. o správe daní
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

zverejňuje

zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2016

 

u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla
- u fyzickej osoby (občana)          -        160 €
- u fyzickej osoby - podnikateľa  -        160 €
- u právnickej osoby                       -     1 600 €

Jednotlivé daňové nedoplatky je potrebné uhradiť na účty mesta nasledovne:    

  • Daň z nehnuteľností                      IBAN: SK75 5600 0000 0010 0354 9001 uviesť VS 120
  • Daň za psa                                      IBAN: SK75 5600 0000 0010 0354 9001 uviesť VS 155
  • miestny poplatok                            IBAN: SK95 0200 0000 0015 6393 5154 uviesť VS 162

       za komunálne odpady

      a drobné stavebné odpady

 

Pre potrebu správnej identifikácie platby je vhodné konzultovať daňové nedoplatky so zamestnancami mestského úradu.

  • daň z nehnuteľností                      033 7368 209, II. poschodie, č. dverí 210,
  • daň za psa                                      033 7368 212, II. poschodie, č. dverí 216,
  • miestny poplatok                           033 7368 232, II. poschodie, č. dverí 213.

      za komunálne odpady

      a drobné stavebné odpady

Zverejnený zoznam daňových dlžníkov bude zaktualizovaný zverejnením nového zoznamu daňových dlžníkov podľa stavu nedoplatkov k 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka v prvom polroku nasledujúceho roka.

Mesto Hlohovec upozorňuje daňových dlžníkov, že v zmysle daňového poriadku je povinné vymáhať všetky daňové a poplatkové pohľadávky, t.j. i tie, ktorých výška nedosahuje sumu 160 €, resp. 1 600 €.
Náklady na exekučné vymáhanie sú stanovené podľa § 200 – 203 zákona č.233/1995 Z.z. Exekučný poriadok v znení neskorších predpisov v zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov v znení neskorších predpisov a vzhľadom na skutočnosť, že tieto pohľadávky sú vymáhané exekútorom, Mesto Hlohovec nie je oprávnené ich odpustiť.


 
Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2016 - Podnikatelia - FO nezapísané v OR
 Zoznam_danovych_dlznikov_zivnostnici.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2016 - právnické osoby
 Zoznam_danovych_dlznikov_podnikatelske_subjekty.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2016 - fyzické osoby
 Zoznam_danovych_dlznikov_fyzicke_osoby.pdf (870.7 kB) (870.7 kB)

 

dnes je: 19.4.2018

meniny má: Jela

Dnes má službu:

Lekáreň BENU
Nitrianska 96,
920 01 Hlohovec

ďalšie dni

Štvrtok 19.4.
Lekáreň BENU
Nitrianska 96,
920 01 Hlohovec
Piatok 20.4.
Fraštacká lekáreň
SNP 10,
920 01 Hlohovec
033/7320014
Sobota 21.4.
Lekáreň Schneider
HM Tesco,
Za Váhom 4082/1
Nedeľa 22.4.
Lekáreň BENU
Nitrianska 96,
920 01 Hlohovec
Pondelok 23.4.
Lekáreň Pod Terasou
Hollého 1,
920 01 Hlohovec
033/3000043
Utorok 24.4.
Lekáreň Podzámska
Podzámska 41/A,
920 01 Hlohovec
Streda 25.4.
Lekáreň Pri stanici
Železničná 4,
920 01 Hlohovec
033/7301859
Štvrtok 26.4.
Lekáreň U sv. Michala
Hlohova 13,
920 01 Hlohovec
033/7302502
webygroup

English version

28739863

Úvodná stránka